Gemeente stelt voetbalvelden beschikbaar aan SMVC Fair Play

16 jul 2020
Voor het seizoen 2020-2021 stelt de gemeente Culemborg voetbalvelden beschikbaar aan SMVC Fair Play om wedstrijden te kunnen voetballen en om te trainen. De club kan terecht op Sportpark Terweyde. Aan de teams van de twee voetbalverenigingen die Culemborg al rijk was, CVV Vriendenschaar en Focus 07, stelt de gemeente ook velden beschikbaar. CVV Vriendenschaar op Sportpark Terweyde. Focus 07 op Sportpark Parijsch.

Al eerder, op dinsdag 16 juni, besloot het college om veldcapaciteit beschikbaar te stellen voor het spelen van wedstrijden. Dat ging om drie seniorenteams van SMVC Fair Play op zondag en één pupillenteam van SMVC Fair Play op zaterdag. Het college heeft hiervan mededeling gedaan bij de KNVB. Afgelopen dinsdag, op 14 juli, heeft het college de gebruiksrechten van de Culemborgse voetbalvelden voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. Het college heeft besloten om aan SMVC Fair Play voor het seizoen 2020-2021 veldcapaciteit voor zowel wedstrijden als trainingen toe te wijzen op sportpark Terweyde. Op beide sportparken is er veldcapaciteit beschikbaar voor SMVC Fair Play conform de vastgestelde regels en de aanvragen van de drie voetbalverenigingen.

Regels medegebruik buitensportaccommodaties

In mei heeft het college regels voor medegebruik van buitensportaccommodaties vastgesteld. De regels dienen als handvat voor situaties waarbij meerdere verenigingen van dezelfde buitensportaccommodatie gebruik willen maken. Op basis van deze regels is aan alle drie de voetbalverenigingen gevraagd om aan te geven wat komend seizoen hun benodigde veldcapaciteit is om in het weekend wedstrijden te kunnen spelen. Focus 07, CVV Vriendenschaar en SMVC Fair Play hebben ieder een opgave ingediend. Het college heeft die opgaven getoetst aan de regels voor medegebruik van buitensportaccommodaties. En geconcludeerd dat dit qua capaciteit op de zaterdag en zondag past.  

Verder lezen