Gemeente onderzoekt mogelijkheden gebouw Daltonschool

25 apr 2019
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) sluit op 1 augustus 2019 de Daltonschool aan Schoolhof West.

OPO-R draagt na sluiting het schoolgebouw over aan de gemeente Culemborg. Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC) is medegebruiker van het gebouw. SKPC heeft laten weten dat ze door wil gaan met haar peuteropvang in de Daltonschool.

De komende periode onderzoekt de gemeente of een andere onderwijsinstelling het schoolgebouw wil huren. Als dat niet mogelijk is, dan volgt een vervolgonderzoek naar een nieuwe, in de wijk passende functie.