Gemeente en Waterschap gaan samen baggeren

26 mei 2020
Vanaf begin juni baggeren het Waterschap Rivierenland en de gemeente Culemborg verschillende watergangen binnen de bebouwde kom. Aannemer Van der Lee uit Bruchem voert het uit. Alle bagger die vrijkomt uit de watergangen wordt afgevoerd.

Het baggeren gebeurt vooral aan de westkant van de spoorbrug. Met een kraan vanaf de kant van de watergang en met vaartuigen in de watergang. Het Waterschap werkt alleen op openbaar terrein en houdt rekening met de planten en dieren die daar leven. In totaal wordt er ongeveer 9.000 m3 slib afgevoerd tussen 1 juni en 31 augustus 2020.

Waterschap Rivierenland en de gemeente Culemborg zorgen voor schoon en voldoende water in Culemborg. Voor een goede aan- en afvoer van water worden de watergangen regelmatig gemaaid en gebaggerd. Bij het maaien worden de waterplanten verwijderd. Bij het baggeren wordt het teveel aan slib uit de water verwijderd.