Gemeente Culemborg stimuleert internationale samenwerking

4 mrt 2021
De gemeente Culemborg vindt het belangrijk om te werken aan mondiaal burgerschap. Dat betekent dat we aandacht geven aan de wereld om ons heen. Wethouder Joost Reus: “En dat we ons verbonden voelen met burgers uit een ander deel van de wereld. Mensen zoals jij en ik. Die leven onder andere omstandigheden. We helpen hen graag bij het oplossen of voorkomen van problemen.” De gemeente stelt daarom subsidie beschikbaar voor internationale samenwerking.

Voorbeelden

Jaarlijks is een bedrag van €25.000 beschikbaar. Om projecten te steunen die bijdragen aan ontwikkeling in andere landen. Deze projecten dragen vaak ook bij aan bewustwording van mondiaal burgerschap in Culemborg. In de afgelopen periode heeft de gemeente drie subsidies beschikbaar gesteld uit deze regeling. Twee subsidies voor Betuwe Wereldwijd, een organisatie in Culemborg die diverse projecten in het buitenland doet. De derde bijdrage ging naar Foundation Tunaimi, een stichting van een Culemborgse inwoner die uit Congo komt. Deze stichting ontving een bijdrage voor een project voor weduwen in de Congolese stad Goma. Betuwe Wereldwijd hielp een aantal scholen in Zuid-Tanzania en een klein ambachtelijk dienstencentrum in Oeganda.

Ook gebruik maken van de regeling?

Bent u bezig met projecten in het buitenland? Of wilt u hiermee aan de slag? Misschien heeft u iets aan de Bijdrageregeling Culemborg en Internationale Samenwerking. Meer informatie vindt u op www.culemborg.nl/internationale-samenwerking.