groen initiatief

Gemeente Culemborg stimuleert groene bewonersinitiatieven

30 november 2023
- nieuws

Samen met uw buren geveltuintjes, moestuinen, boomplantacties of insectenhotels aanleggen en beheren? Het zijn allemaal bewonersinitiatieven die we aanmoedigen en stimuleren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het Uitvoeringskader Zelfbeheer Openbare ruimte vastgesteld.

Wilt u de openbare ruimte bij u in de buurt groener maken? Dan kunt u dit gemakkelijk bij ons aanvragen. In het Uitvoeringskader staan de voorwaarden. Ook bevat het onderhoudsovereenkomsten voor geveltuinen en groene buurtinitiatieven, omdat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud. U buurt maakt u samen groener en daar dragen we graag aan bij.

Groen voor uw deur met geveltuinen

Een van de meest zichtbare bewonersinitiatieven zijn geveltuinen. Dit zijn smalle groene stroken voor huizen. Delen van de stoep worden omgetoverd tot een geveltuin. Deze geveltuinen liggen op openbare grond. Bewoners onderhouden de geveltuintjes. Zo dragen ze bij aan de vergroening van straten en verrijking van de biodiversiteit. We ondersteunen het initiatief door de grond beschikbaar te stellen. Ook helpen we met de aanleg.

Samen maken we onze omgeving groen: buurtinitiatieven

Inwoners kunnen ook samen met hun buren groene buurtinitiatieven ontwikkelen. Denk daarbij aan het omzetten van stenen pleinen naar groen, het toevoegen van bloemen, planten en struiken en aan grasvelden. We ondersteunen deze projecten en werken samen met bewoners om de initiatieven te realiseren.

Groen rondom bomen zijn boomspiegeltuinen

Een ander opvallend initiatief zijn de boomspiegeltuinen. Dit is extra groen rondom de stam van bomen. Ook hier zijn bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk hierbij aan  het planten van bloembollen. Voordat een boomspiegeltuin kan worden aangelegd, beoordelen we eerst  of de grond onder de boom geschikt is. Dit gebeurt om te voorkomen dat de wortels van de boom beschadigen.

Daphne Bijvoet, wethouder duurzaamheid: ‘Vanuit de gemeente zijn we blij met groene bewonersinitiatieven. Het kan bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit en aan het verminderen van hittestress en wateroverlast. Het zorgt voor ontmoeting in een buurt en verantwoordelijkheidsgevoel. Op deze manier werk je samen aan een ‘groener’ Culemborg. Daarom vinden we dat groene bewonersinitiatieven een enorme meerwaarde zijn voor de stad.’

Zelf aan de slag!

Bent u nu ook enthousiast en wilt u een geveltuin aanleggen of heeft u een groen idee voor uw buurt? Begin dan vooral niet alleen. We ondersteunen u graag met het uitwerken van uw idee naar een gerealiseerd plan.