Gemeente Culemborg en Daelmans vastgoed tekenen intentieovereenkomst

2 jul 2021
De gemeente Culemborg en Daelmans Vastgoed hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de locaties Rijksstraatweg – N320 en Honddijk 11. In deze overeenkomst is de intentie uitgesproken om op beide locaties woningen te bouwen en hiervoor de komende periode een onderzoek te starten.

De Rijksstraatweg – N320 is het gebied tussen de genoemde wegen en zwembad ‘De Waterlinie’ en de Havo locatie van scholengemeenschap ’Lek en Linge’. Het is nu grasland en wordt vanwege de vorm ook wel de Driehoek genoemd. Op Honddijk 11 is tuincentrum Van den Hurk nog gevestigd.

De gemeente wil vooral dat er woningen in het middeldure en betaalbare huur- en koopsegment met aandacht voor onder andere één- en twee persoonshuishoudens komen. Wethouder Monica Wichgers: ‘deze samenwerking geeft een impuls aan onze regionale bouwopgave om 2.000 woningen te bouwen in Culemborg en onze lokale wens voor kleinere en betaalbare woningen. De locaties zijn prachtige plekken aan de stadsrand. De Honddijk vanwege het zicht op het buitengebied en De Driehoek vanwege de nabijheid van voorzieningen waaronder onder andere het station.’

De Driehoek moet aansluiten bij de groene – en langzaam verkeersverbinding met de wijk Lanxmeer. De wijk wordt de entree van de stad en mag daarom opvallende kenmerken hebben en de hoogte in gaan. Hiermee rekening houdend met de vastgestelde uitgangspunten voor woningbouw. De nieuwe wijk op Honddijk moet aansluiten bij de bestaande woonwijk. De huizen mogen maximaal drie bouwlagen zijn en passen bij de kwaliteiten die het aansluitende buitengebied kent.
Ellen Daelmans (Directeur Daelmans Vastgoed): ‘Ons huidige woningbezit hebben wij met zorg opgebouwd en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen en appartementen in diverse huurprijscategorieën. De woningbouwontwikkelingen aan de Honddijk en Rijksstraatweg vormen daar een passende aanvulling op.’

Nog voor de zomervakantie presenteert Daelmans Vastgoed de plannen voor de locatie aan de Rijksstraatweg aan de omgeving. De eerste bijeenkomst met de omgeving voor de Honddijk heeft plaatsgevonden in mei 2021. Na de zomer krijgt dit een vervolg. Het onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw duurt ongeveer 6 maanden. Naar verwachting ligt er in het eerste half jaar van 2022 een (voorontwerp- of ontwerp)bestemmingsplan/omgevingsplan ter inzage.

Meer informatie over de vastgestelde uitgangspunten voor de locaties zijn te vinden op iBabs.
Agenda Culemborg - Raadsvergadering donderdag 15 april 2021 21:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) onder 6.3 en 6.4.