Gemeente: aangepaste dienstverlening

Aanpassingen

Onze dienstverlening blijft ook in deze tijden beschikbaar. Wel is er een aantal aanpassingen.

Publieksbalie

 • de balies zijn op werkdagen alleen nog van 9.00 tot 12.30 uur open (was tot 16.00 uur en dinsdag tot 20.00 uur);
 • de medewerkers in de hal werken achter glas. Ook is er 50 cm van de balie een visuele streep getrokken om afstand te houden tussen de medewerker en de bezoeker;
 • Let op! Aanvragen voor een nieuw rijbewijs of paspoort/ID-kaart nemen we alleen in behandeling als het document binnen een maand verlopen is.
 • voor het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart moet u zelf naar het stadskantoor komen. Daar heeft u drie maanden de tijd voor. Heeft u nu klachten, kom dan als u beter bent;
 • Vanaf 01-06-2020 tot nader bericht:
  - vinden de huwelijken (premium) op het stadhuis plaats met maximaal 30 personen (dit is inclusief fotograaf, bode en trouwambtenaar)
  - vinden de huwelijken (medium) op het stadskantoor plaats met maximaal 6 personen ( dit is inclusief bruidspaar, getuigen)
 • en natuurlijk schudden we geen handen, houden 1,5 meter afstand en hoesten en niesen doen we in onze elleboog;

Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Verzet dan uw afspraak en kom als u beter bent. Heeft het spoed bel ons dan op tel. 0345 477 700. Samen kijken we dan hoe we u het beste kunnen helpen.

Bereikbaarheid

Wij blijven op werkdagen telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur; op vrijdag tot 12.00 uur. Ook kunt u ons blijven mailen. De wachttijd aan de telefoon en de beantwoording van uw mail duurt langer. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Inloopspreekuren vervallen

De dagelijkse reguliere inloopspreekuren van het sociaal domein vervallen. Heeft u een vraag over Wmo, Meedoen regeling, Schuldhulpverlening, werk en inkomen of bijzondere bijstand, bel ons dan via ons algemene nummer 0345 477 700. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u een afspraak maken.

De Formulierenbrigade houdt tot nader bericht geen spreekuur. Voor dringende vragen kunt u bellen met de Formulierenbrigade, 06 31 63 26 73 of mailen naar formulierenbrigade@culemborg.nl.

Geen huisbezoek bij onderzoeken Wmo en jeugdzorg

De medewerkers van Wmo en jeugdzorg behandelen tijdelijk aanvragen en klachten alleen nog telefonisch of digitaal. Zolang de landelijke maatregelen gelden zijn er geen huisbezoeken. Tenzij er een crisis is. Dan bekijken ze of een bezoek mogelijk is.
Belangrijk voor u is dat u gewoon uw aanmeldingen blijft doen. En bel ons bij vragen of twijfel. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0345 477 700.

Afval en groenonderhoud

Het inzamelen van het afval gaat volgens de normale planning en route door. U kunt uw afval nog steeds naar het afvalstation brengen.
De buitendienst blijft aan het werk, maar met verminderde inzet. Alleen de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk aan:

 • reiniging met de veegmachine
 • legen van afvalbakken
 • onderhoud riool
 • dierverzorging kinderboerderij en Plantage
 • het nodige groenonderhoud.
 • oplossen van calamiteiten en storingen.

De verminderde inzet kan betekenen dat een reactie op meldingen, vragen en klachten iets langer op zich laten wachten. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Wat gaat niet door

 • Tot en met 1 juni zijn alle openbare bijeenkomsten die wij organiseren afgelast.
 • De gemeenteraad heeft alle vergaderingen en bijeenkomsten afgelast.
 • De sporthallen zijn gesloten
 • De kinderboerderij is gesloten
 • Het wijkcentrum De Salaamander is gesloten
 • Het stadhuis is gesloten

Wat gaat wel door

De weekmarkt gaat wel door.  Ook op 5 mei. Wij vragen u om als u etenswaren koopt op de markt dit daar niet te consumeren. Hiermee willen wij voorkomen dat er veel mensen bij een kraam gaan staan.