Geluidsontheffing

Voor tuinfeesten, nachtelijke werkzaamheden of muziek maken via luidsprekers op voertuigen heeft u een geluidsontheffing nodig. Onnodig geluid maken is namelijk niet toegestaan. Als u dit toch wilt doen kunt u de ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Vul online het formulier in. Doet dit minimaal 8 weken vóór de activiteit/festiviteit. Als u de aanvraag te laat indient, kunnen we deze afwijzen of alsnog in behandeling nemen. We brengen dan extra kosten in rekening. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Kosten

TypePrijs
Licht; zoals buurtfeesten en straatmuzikanten€ 53,50
Middel, zoals cafés en draaiorgels€ 106
Zwaar, zoals houseparty’s, live concerten, festivals en kermissen€ 213

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.