Geheimhouden persoonsgegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. We verwerken binnen een week de geheimhouding.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag online indienen.

Dit kan ook schriftelijk. Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Organisaties die uw gegevens niet meer krijgen

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • Organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen.