Geheimhouden persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.
  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft, kunnen deze organisaties uw gegevens gebruiken.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
    • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
    • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).   

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens (ook wel verstrekkingsbeperking persoonsgegevens genoemd) schriftelijk aan bij de gemeente. Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Ook als u de geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Verhuizen naar een andere gemeente

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs