Fractievoorzittersoverleg

Sinds juli 2017 is een fractievoorzittersoverleg (FVO) ingesteld. De agendacommissie van de raad is daarmee opgeheven. Alle fractievoorzitters nemen aan dit overleg deel, alle politieke fracties uit de gemeenteraad zijn dus vertegenwoordigd. De burgemeester en de griffier zijn bij het overleg aanwezig als adviseur. Het overleg vindt meestal één keer per maand plaats.

In het overleg spreekt men met elkaar op een niet-politieke manier over organisatorische onderwerpen en over hoe de gemeenteraad en de raadscommissies functioneren. Het overleg doet daarover aanbevelingen aan de raad.  Een eerste voorbereiding van stadsgesprekken en themaraden kan ook plaatsvinden in dit overleg. Daarnaast stelt het FVO de vergaderschema’s vast. De raad heeft een extra taak als werkgever van de griffier. Binnen het fractievoorzittersoverleg maakt men afspraken over het uitvoeren van deze taak.

Voorheen stelde de agendacommissie de agenda’s van de raadsvergaderingen op, dit wordt nu gedaan door de griffier, samen met de burgemeester.

U kunt het FVO bereiken via de griffie, t. 477 700, griffie@culemborg.nl.