Fondsen, subsidies en leningen

Hieronder staan alle fondsen, subsidies en leningen die mogelijk zijn in Culemborg. De onderwerpen staan op alfabetische volgorde.

Fondsen, subsidies en leningen

 

JEUGD - lokaal

Stichting leergeld westbetuwe
Ouders/voogden van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar die in West-Betuwe (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Ook ouders die misschien meer verdienen dan deze norm maar gebruik maken van een schuldenregeling, kunnen in veel gevallen bij deze stichting terecht.

https://www.leergeld.nl/westbetuwe/

JEUGD – landelijk

Jeugdfonds Sport Cultuur 
Het fonds heeft als doel kinderen van 4 - 18 jaar mee te laten doen aan de samenleving via beoefening van sport en cultuur. Het fonds is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen.

www.allekinderendoenmee.nl
https://www.jeugdsportfonds.nl/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/

KUNST EN CULTUUR – lokaal

Cultuurfonds Culemborg
De stichting Cultuurfonds Culemborg heeft als doelstelling het primair voor de inwoners van de gemeente Culemborg, door middel van financiële ondersteuning, bevorderen en mogelijk maken van een aantrekkelijk, gevarieerd en breed cultureel aanbod binnen de gemeentegrenzen dat bestemd is voor een divers publiek en openbaar toegankelijk is.

http://www.cultuurfondsculemborg.nl/

Stichting Boedels Baden
De stichting is een ‘stil’ fonds en treedt publicitair niet op de voorgrond. Zij zorgt er voor dat het vermogen in stand blijft en zo mogelijk verder groeit. Ze streeft naar maximaal effect (zowel financieel als sociaal) met de rendementen uit dit vermogen en staat open voor het delen van haar kennis rond fondsenbeheer.

http://www.boedelsbaden.nl

Stichting Elisabeth Weeshuis
Het college van protectoren heeft de ondersteuning van de arme medemens tot doel in de lijn van het gedachtegoed van Vrouwe Elisabeth. Zij doet dat door projecten en organisaties in Culemborg en nabije omgeving financieel te steunen.

www.stichtingelisabethweeshuis.nl

KUNST EN CULTUUR – landelijk

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die deelname aan cultuur teweeg brengen.

http://www.cultuurparticipatie.nl/

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent.

http://cultuurfonds.nl/

Voordekunst.nl
Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector.

https://www.voordekunst.nl/

LEEFBAARHEID EN WELZIJN – lokaal

Buurtpanel
Het buurtpanel kan geld beschikbaar stellen voor initiatieven die de leefbaarheid in de wijk verhogen. Jaarlijks ontvangt het panel, een groep onafhankelijke inwoners uit Culemborg, daarvoor van de gemeente en Kleurrijk Wonen een budget.

https://buurtpanelculemborg.nl/

Initiatievenloket
Met een initiatief of een idee kunnen inwoners terecht bij de gemeente. Medewerkers van de gemeente (contactambtenaren) denken mee, leggen contact tussen initiatieven en adviseren over de gemeentelijke regelgeving. Ook is financiële ondersteuning mogelijk. Hiermee kan het initiatief ondersteund worden bij de opstart of het vervolgproces.

www.ikhebeenideevoorculemborg.nl
https://www.culemborg.nl/file/124/download

Leefbaarheidsfonds van Kleurrijk Wonen
Heeft u een goed idee voor verbetering van de leefbaarheid in uw straat of wijk? Kleurrijk Wonen heeft een Leefbaarheidsfonds opgericht waaruit ze goede leefbaarheid initiatieven ondersteunen. Alleen voor huurders van Kleurrijk Wonen.

https://www.kleurrijkwonen.nl/Leefbaarheidsfonds

Ondernemersfonds
Het ondernemersfonds financiert projecten die de lokale economie van Culemborg versterken.

https://www.ondernemersfondsculemborg.nl/

Right to Challenge
De Right to Challenge is het recht van organisaties, buurten, verenigingen om mee te bieden op het uitvoeren van een dienst van de lokale overheid. Het gaat om het uitvoeren van overheidstaken waarvan burgers vinden dat ze deze zelf beter en efficiënter kunnen uitvoeren. In Culemborg is besloten om in het kader van de Wmo/Jeugdwet te beginnen met kleinschalige activiteiten, die gekoppeld kunnen worden aan buurtbudgetten en het initiatievenloket.

https://www.culemborg.nl/file/124/download

Stimuleringsfonds Bruisende Binnenstad
Doel van dit fonds is het ondersteunen van (particuliere) initiatieven. Deze dienen een stimulerend effect te hebben op het (dag-)toerisme in en om de binnenstad van Culemborg.

LEEFBAARHEID EN WELZIJN – landelijk

Bladt Charity
Dit is een stichting die projecten steunt die iets nieuws en extra’s betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben. Het liefst steunen zij kleine projecten die (met een relatief bescheiden financiële bijdrage) een verhoudingsgewijs grote groep mensen ‘blij maken’.

http://bladt-charity.nl

Kansfonds
Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Elk jaar steunen ze ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

https://www.kansfonds.nl/

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds verleent steun aan activiteiten en projecten die zijn gericht op het maatschappelijk welzijn van mensen.

https://www.vsbfonds.nl/

Stichting DOEN
Stichting DOEN helpt en financiert voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.

http://www.doen.nl/home.htm

Voorjebuurt.nl
Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving.

https://voorjebuurt.nl/nl/

VSB Fonds
Het fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze maatschappij en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Projecten waarbij mensen leren en zich ontwikkelen. Of die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterken zij actief burgerschap. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen met een VSBfonds studiebeurs in het buitenland studeren.

https://www.vsbfonds.nl/

MILIEU, NATUUR, DUURZAAMHEID EN ENERGIE – lokaal

Duurzaamheidslening
Een Duurzaamheidslening kan in Culemborg worden aangevraagd voor het financieren van energiebesparende maatregelen zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, maar ook voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op de eigen woning.

https://www.culemborg.nl/duurzaamheidslening

Energieloket
Voor informatie en advies over het verduurzamen van uw eigen woning.  

https://www.hetnieuwewonenrivierenland.nl/gemeente/culemborg/

Stimuleringslening
Als eigenaar én bewoner van een huis of appartement in de gemeente Culemborg kunt u een Stimuleringslening aanvragen voor het financieren van maatregelen om uw woning energieneutraal en aardgasvrij te maken.

https://www.culemborg.nl/stimuleringslening
https://www.culemborg.nl/file/777/download

Vrijstad Energie
Vrijstad Energie is de energiecoöperatie voor en door inwoners van Culemborg. Zij gaan zoveel mogelijk energie besparen en de rest lokaal en duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld met energieadvies en inkoopacties voor particulieren. En daarnaast collectieve zonnedaken.

https://www.vrijstadenergie.nl/

MILIEU, NATUUR, DUURZAAMHEID EN ENERGIE – landelijk

Provincie Gelderland
Met subsidies ondersteunen ze ideeën en plannen over allerlei onderwerpen. Van sportevenementen tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovaties. Ze moedigen daarmee initiatiefnemers aan en helpen de plannen te realiseren.

https://www.gelderland.nl/

MONUMENTEN – landelijk

Monumenten.nl
Subsidies op het gebied van monumenten.

https://www.monumenten.nl/

OUDEREN - landelijk

Fondsenvoorouderen.nl
Heeft u een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? U ziet snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen. Elk fonds heeft een eigen historie, inhoudelijke doelstellingen en criteria waarop aanvragen beoordeeld worden. Soms is er ook sprake van een geografisch werkgebied. Bekijk ook de websites van de betreffende fondsen om te zien hoe een aanvraag ingediend kan worden.

https://www.fondsenvoorouderen.nl/

SPORT EN SPEL – landelijk

Jantje Beton
Jantje Beton ondersteunt initiatieven van kinderen om de buurt leuker te maken.

https://www.jantjebeton.nl/

Sportsubsidie database
De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland en de informatie en contacten die nodig zijn voor de aanvraag.

https://www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/sportsubsidie-database/