Exploitatievergunning

U heeft een Exploitatievergunning Horecabedrijf nodig als u gasten in uw bedrijf laat overnachten, laat eten en drinken of als u een speelautomatenhal wil exploiteren.

Voorwaarden exploitatievergunning

U heeft geen exploitatievergunning nodig als:

 • de horeca-activiteiten binnen uw bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn. Bijvoorbeeld een zorginstelling, bedrijfskantine, museum of hotel waar alleen aan gasten eten en drinken wordt verstrekt.
 • het een bed & breakfast is waarbij aan maximaal 4 personen in maximaal 2 kamer eten en drinken wordt aangeboden.

De volgende voorwaarden gelden voor het aanvragen van een exploitatievergunning:

 • De vergunning geldt voor de persoon en het gebouw. Als u een bedrijf overneemt, heeft u een nieuwe vergunning nodig.
 • De activiteit moet passen in het bestemmingsplan.
 • De exploitatie van de inrichting mag niet leiden tot verstoring van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • Het Bibob-onderzoek heeft een positief resultaat.
 • Het terras is onderdeel van de exploitatievergunning. Er is geen aparte terrasvergunning meer nodig.
 • Pas als u de vergunning heeft, mag u de inrichting exploiteren.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een exploitatievergunning heeft u het volgende nodig:

 • Een ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning.
 • Een geldig legitimatiebewijs, paspoort, of identiteitsbewijs, van alle leidinggevenden.
 • Het huur-, koop-, of pachtcontract.
 • Een  plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes in m2 van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn.

Voor horecabedrijven op de Varkensmarkt, Markt, Oude Vismarkt en Tollenstraat zijn afspraken gemaakt omtrent de uitstraling van de terrassen in de binnenstad.

Stuur uw aanvraag op naar:

Info@culemborg.nl ter attentie van Team Veiligheid

Of

gemeente Culemborg
t.a.v. Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Bibob

Begint u een nieuw bedrijf of neemt u een bedrijf over? Dan doen we een Bibob-onderzoek om te kijken waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers beschermen. Informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op de website van Justisexterne-link-icoon.

Gaan wij een Bibob-onderzoek doen? Dan moet u een Bibob-vragenlijst invullen.