Expeditie Wijk van de Toekomst

5 nov 2019
Een toekomstbestendige wijk waar mensen prettig wonen en werken. Zowel betaalbaar als veilig en aardgasvrij. Geschikt voor jong en oud. Zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Het is een toekomstscenario waar steeds meer wijken in Gelderland actief naartoe werken. Op woensdag 13 november, tussen 17.00 en 20.00 uur, vindt in het Stadhuis van Culemborg een regionale bijeenkomst plaats over aardgasvrije en toekomstbestendige wijken. De bijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die vanuit hun werk of een bewonersorganisatie of coöperatie betrokken zijn bij het werken aan een ‘Wijk van de Toekomst’.

Ideeën en dilemma’s rondom een wijk van de toekomst

In Gelderland zijn al zo’n twintig wijken aan dat slag met dit toekomstscenario. Dat betekent dat de eerste dilemma’s duidelijk naar voren komen. En dat er creatieve oplossingen gevonden worden voor figuurlijke drempels. Zo is er een mooi voorbeeld waarin jongeren uit kwetsbare wijken in Arnhem hun achterban, met diverse achtergronden, betrekken bij energietransitie. Tijdens de regiobijeenkomst kan iedereen ervaringen inbrengen en kennis nemen van wat er in de regio gebeurt. Bovendien wordt opgehaald voor welke onderwerpen bestuurlijke aandacht nodig is om initiatieven beter van de grond te krijgen.

Top 10 op de bestuurlijke agenda

Wijk van de Toekomst is een van de programma’s van het Gelders Energieakkoord. Het doel is om wijken op weg te helpen, knelpunten weg te nemen en kennis te delen. Hiervoor wordt een toer langs alle Gelderse regio’s georganiseerd: de Expeditie Wijk van de Toekomst. Van de resultaten wordt een top 10 gemaakt waarvoor bestuurlijke aandacht wordt gevraagd. De top 10 wordt aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie en de gemeenten tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020, op 13 februari in het provinciehuis in Arnhem. Meer informatie vindt u op www.wijkvandetoekomst.nu.