Evenementpromotie

Evenementen in Culemborg kunt u op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Zoals op Culemborg Klopt en de digitale borden.

Informatieborden

De vier digitale informatieborden staan op de:

 • Wethouder Schoutenweg,
 • Erasmusweg (vlakbij de N320)
 • Rijksstraatweg
 • Weidsteeg

Voorwaarden

Voor gratis plaatsing op de digitale informatieborden gelden de volgende voorwaarden:

 1. Vul het online formulier volledig in.
 2. Alleen evenementen in de gemeente Culemborg.
 3. Alleen evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.
 4. Commerciële manifestaties, zoals verkoopacties, loterijen of collectes alleen na goedkeuring van het college van B&W.
 5. Het evenement plaatsen we maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement tot en met de dag van het evenement.
 6. De gemeente bepaalt de periode en de volgorde van plaatsing en voert de eindredactie.
 7. Vraag een evenement per keer aan, een jaarplanning is niet mogelijk.
 8. De gemeente behoudt het recht om informatie wel of niet te plaatsen.

Culemborg Klopt

U kunt uw evenement zelf aanmelden bij Culemborg Kloptexterne-link-icoon. Vanuit deze online evenementenkalender wordt een selectie van evenementen en activiteiten opgenomen op de evenementenposters die regelmatig in de stad worden verspreid.

Betaalde advertentie

Wilt u een advertentie plaatsen op het onderste gedeelte van de digitale borden, neem dan contact op met Suurland Outdoor BVexterne-link-icoon.