Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Evenementen zijn er in drie soorten:

Belastende evenementen zoals Culemborg Blues en Culemborg Bijvoorbeeld moeten het formulier 'evenementen groot' invullen. Dit formulier moet 12 weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend.

De wat minder belastende evenementen maken gebruik van het formulier 'minder belastend evenement'. Dit formulier moet acht weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend.

Vervolgens zijn er niet belastende evenementen. Hiervoor geldt een meldplicht. Als wordt voldaan aan de voorschriften zoals deze zijn vastgesteld kan men gebruik maken van het formulier melding 'niet belastend evenement'.

Houdt u een barbecue/straatfeest (besloten feest) op de openbare weg, dan kunt u gebruik maken van het formulier 'Melding barbecue/straatfeest'. Dit formulier moet tenminste vijf werkdagen van tevoren ingestuurd zijn.

  • U dient uw aanvraag bij de gemeente op tijd in. Volledig ingevuld en met een tekening, als daarom wordt gevraagd.
  • Als de aanvraag binnenkomt bij de gemeente, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.
  • De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het team Vergunningen.
  • Bij de niet belastende en minder belastende evenementen worden er meestal geen externe adviezen ingewonnen bij bijvoorbeeld de politie en de brandweer.
  • Bij een belastend evenement worden er adviezen ingewonnen bij de afdelingen Wijkzaken en Verkeer. Ook wordt er advies gevraagd bij politie en brandweer.
  • Vaak vindt er een vooroverleg plaats tussen de organisatie en deze diensten.
  • Na het evenement komt er een evaluatie.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Hoe lang duurt het?
 

Melding klein evenement
U krijgt altijd bericht van de gemeente. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u enkele dagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Vergunning minder belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Vergunning belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bekijk een overzicht van alle geplande collectes in Culemborg

Aanvraagformulieren

De leges zijn opgenomen in de legesverordening op Overheid.nl. Bij te late indiening worden er extra leges doorberekend.