Evenement organiseren

Wilt u een groot evenement organiseren? Zoals een optocht, festival of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wanneer is een vergunning nodig?

Voor sommige evenementen is een vergunning nodig. En voor andere evenementen is een melding voldoende. 

Evenementen zijn er in drie soorten. Belastende evenementen, minder belastende evenementen en niet belastende evenementen. Het woord 'belastend' heeft te maken met de mate waarin een evenement last kan geven. Bijvoorbeeld voor omwonenden, voor hulpdiensten of voor de natuur. Denk aan het last kunnen ervaren door geluid, geur, trillingen of de beschikbaarheid van minder parkeerplekken.  

Belastende evenementen

Voor belastende evenementen, zoals Culemborg Blues,  moet u het formulier 'groot evenement' invullen. Dit formulier moet u uiterlijk 12 weken voor het te houden evenement indienen.

Minder belastende evenementen

Voor de wat minder belastende evenementen vult u het formulier 'minder groot evenement' in . Dit formulier moet u  uiterlijk 8 weken voor het te houden evenement indienen, 

Niet-belastende evenementen

Vervolgens zijn er niet belastende evenementen. Hiervoor geldt een meldplicht. Dien het formulier 'klein evenement' tenminste tien werkdagen van tevoren in.

Aanvragen

U dient uw aanvraag bij de gemeente op tijd in. Volledig ingevuld en met een tekening, als daarom wordt gevraagd. U ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Daarna nemen we uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. 

Bij een belastend evenement vragen we advies bij de afdelingen Wijkzaken en Verkeer. En bij de politie en brandweer.

Kosten

De leges zijn opgenomen in de legesverordeningexterne-link-icoon. Bij te late indiening worden er extra leges doorberekend.

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.