Evenement organiseren

Voor sommige evenementen is een vergunning nodig. En voor andere evenementen is een melding voldoende. U leest hieronder daarover meer informatie.

Evenementen zijn er in drie soorten. Belastende evenementen, minder belastende evenementen en niet belastende evenementen. Het woord 'belastend' heeft te maken met de mate waarin een evenement last kan geven. Bijvoorbeeld voor omwonenden, voor hulpdiensten of voor de natuur. Denk aan het last kunnen ervaren door geluid, geur, trillingen of de beschikbaarheid van minder parkeerplekken.  

Belastende evenementen

Belastende evenementen zoals Culemborg Blues en Culemborg Bijvoorbeeld moeten het formulier 'evenementen groot' invullen. Dit formulier moet 12 weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend. 

Minder belastende evenementen

De wat minder belastende evenementen maken gebruik van het formulier 'minder belastend evenement'. Dit formulier moet acht weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend. 

Niet-belastende evenementen

Vervolgens zijn er niet belastende evenementen. Hiervoor geldt een meldplicht. Als wordt voldaan aan de voorschriften zoals deze zijn vastgesteld kan men gebruik maken van het formulier melding 'niet belastend evenement'. Dit formulier moet tenminste tien werkdagen van tevoren ingestuurd zijn. 

Barbecue of straatfeest

Houdt u een barbecue/straatfeest (besloten feest) op de openbare weg, dan is dit geen evenement. U kunt in dat geval gebruik maken van het formulier 'Melding barbecue/straatfeest'. Dit formulier moet tenminste tien werkdagen van tevoren ingestuurd zijn. U ontvangt binnen enkele dagen van ons bericht.

  • U dient uw aanvraag bij de gemeente op tijd in. Volledig ingevuld en met een tekening, als daarom wordt gevraagd.
  • Als de aanvraag binnenkomt bij de gemeente, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.
  • De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het team Vergunningen.
  • Bij de niet belastende en minder belastende evenementen worden er meestal geen externe adviezen ingewonnen bij bijvoorbeeld de politie en de brandweer.
  • Bij een belastend evenement worden er adviezen ingewonnen bij de afdelingen Wijkzaken en Verkeer. Ook wordt er advies gevraagd bij politie en brandweer.
  • Vaak vindt er een vooroverleg plaats tussen de organisatie en deze diensten.
  • Na het evenement komt er een evaluatie.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Hoe lang duurt de aanvraag?
 

Melding klein evenement
U krijgt altijd bericht van de gemeente. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u enkele dagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Vergunning minder belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Vergunning belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraagformulieren

Formulier basisregels coronavirus

Bij uw aanvraag hoort ook het invullen van onderstaand formulier in verband met Covid19. Hierop geeft u aan hoe u omgaat met de basisregels in verband met het coronavirus. 

Voorschriften

Doet u een melding van een niet-belastend evenement? Dan moet uw evenement/activiteit aan een aantal voorschriften voldoen. Die voorschriften staan in dit document:

De leges zijn opgenomen in de legesverordening op Overheid.nl. Bij te late indiening worden er extra leges doorberekend.