Evenement organiseren

  • U dient uw aanvraag bij de gemeente op tijd in. Volledig ingevuld en met een tekening, als daarom wordt gevraagd.
  • Als de aanvraag binnenkomt bij de gemeente, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.
  • De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het team Vergunningen.
  • Bij de niet belastende en minder belastende evenementen worden er meestal geen externe adviezen ingewonnen bij bijvoorbeeld de politie en de brandweer.
  • Bij een belastend evenement worden er adviezen ingewonnen bij de afdelingen Wijkzaken en Verkeer. Ook wordt er advies gevraagd bij politie en brandweer.
  • Vaak vindt er een vooroverleg plaats tussen de organisatie en deze diensten.
  • Na het evenement komt er een evaluatie.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Hoe lang duurt het?
 

Melding klein evenement
U krijgt altijd bericht van de gemeente. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u enkele dagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Vergunning minder belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Vergunning belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bekijk een overzicht van alle geplande collectes in Culemborg

Aanvraagformulieren

Bij uw aanvraag hoort ook het invullen van onderstaand formulier in verband met Covid19. Hierop geeft u aan hoe u, als het organiseren van een evenement op dat moment is toegestaan, voor uw bezoekers omgaat met de basisregels in verband met het coronavirus:

De leges zijn opgenomen in de legesverordening op Overheid.nl. Bij te late indiening worden er extra leges doorberekend.