Evenement organiseren

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Zoals een optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Corona-update (7 juli 2020)
Sinds 1 juli mogen evenementen weer plaatsvinden! Wel gelden er regels om het coronavirus onder controle te houden.

Voor ieder evenement dat u organiseert geldt:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • En help uw bezoekers/deelnemers om zich aan de basisregels van de Rijksoverheid te houden die voor iedereen blijven gelden.

Hoe weet u nu wat er voor uw evenement door corona wel en niet mag en wat u daarvoor nog moet regelen? Hopelijk geeft de volgende informatie wat duidelijkheid.

Voor evenementen binnen geldt:

 • Is er sprake van een vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck vooraf?
  Dan kunt u een onbeperkt aantal mensen ontvangen.
 • Doet u niet aan reserveringen en gezondheidschecks vooraf?
  Dan is het toegestaan om maximaal 100 mensen per ruimte te ontvangen. Houd daarbij rekening met de 1,5 meter afstand. U bent verplicht om dan met vaste zitplaatsen te werken.
 • Is er op uw evenement dat binnen plaats vindt een vlotte doorstroom van bezoekers?
  Dan kunt u een onbeperkt aantal mensen ontvangen. Houd wel de 1,5 meter afstand.  

Voor evenementen buiten geldt:

 • Is er sprake van een vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck vooraf?
  Dan kunt u een onbeperkt aantal mensen ontvangen.
 • Doet u niet aan reserveringen, gezondheidschecks en vaste zitplaatsen?
  Dan is het toegestaan om maximaal 250 mensen te ontvangen, mits zij 1,5 meter afstand onderling kunnen houden.
 • Is er op uw evenement dat buiten plaats vindt een vlotte doorstroom van bezoekers? Dan kunt u een onbeperkt aantal mensen ontvangen. Houd wel de 1,5 meter afstand.  

Voor sommige evenementen is een vergunning nodig. En voor andere evenementen is een melding voldoende. Dat blijft zoals het was. U leest hieronder daarover meer informatie.

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente. We kijken graag samen wat er mogelijk is.  


Evenementen zijn er in drie soorten:

Belastende evenementen zoals Culemborg Blues en Culemborg Bijvoorbeeld moeten het formulier 'evenementen groot' invullen. Dit formulier moet 12 weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend.

De wat minder belastende evenementen maken gebruik van het formulier 'minder belastend evenement'. Dit formulier moet acht weken voor het te houden evenement bij de gemeente zijn ingediend.

Vervolgens zijn er niet belastende evenementen. Hiervoor geldt een meldplicht. Als wordt voldaan aan de voorschriften zoals deze zijn vastgesteld kan men gebruik maken van het formulier melding 'niet belastend evenement'.

Houdt u een barbecue/straatfeest (besloten feest) op de openbare weg, dan kunt u gebruik maken van het formulier 'Melding barbecue/straatfeest'. Dit formulier moet tenminste vijf werkdagen van tevoren ingestuurd zijn.

 • U dient uw aanvraag bij de gemeente op tijd in. Volledig ingevuld en met een tekening, als daarom wordt gevraagd.
 • Als de aanvraag binnenkomt bij de gemeente, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging.
 • De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het team Vergunningen.
 • Bij de niet belastende en minder belastende evenementen worden er meestal geen externe adviezen ingewonnen bij bijvoorbeeld de politie en de brandweer.
 • Bij een belastend evenement worden er adviezen ingewonnen bij de afdelingen Wijkzaken en Verkeer. Ook wordt er advies gevraagd bij politie en brandweer.
 • Vaak vindt er een vooroverleg plaats tussen de organisatie en deze diensten.
 • Na het evenement komt er een evaluatie.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Hoe lang duurt het?
 

Melding klein evenement
U krijgt altijd bericht van de gemeente. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u enkele dagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Vergunning minder belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Vergunning belastend evenement
U ontvangt binnen 8 weken bericht.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bekijk een overzicht van alle geplande collectes in Culemborg

Aanvraagformulieren

De leges zijn opgenomen in de legesverordening op Overheid.nl. Bij te late indiening worden er extra leges doorberekend.