Energietoeslag

De kosten voor energie zijn flink gestegen. Het kan moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Huishoudens met een laag inkomen hebben over 2023 recht op de energietoeslag van €1.300. In 2024 komt er géén energietoeslag.

Wie ontvangt de Eenmalige Energietoeslag 2023 automatisch?

U ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch in de volgende gevallen:

 • Als u een uitkering via Werkzaak (algemene bijstand, IOAW of IOAZ) ontvangt;
 • Als u de energietoeslag 2022 toegekend heeft gekregen voor 1 januari 2023;
 • Als u algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank;
 • Als u gebruikmaakt van de collectieve ziektenkostenverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Voorwaarden

De vergoeding is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent; én
 • een zelfstandige woonruimte heeft in de gemeente Culemborg met een energiecontract; én
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; én
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag. Indien u in een lopende schuldregeling zit (waarbij de schuldregelingsovereenkomst is ondertekend) wordt rekening gehouden met het besteedbaar inkomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • jonger bent dan 21 jaar;
 • in aanmerking komt voor studiefinanciering
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) die de energiekosten niet apart in rekening brengt;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag ontvangen. De vergoeding is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zonder vakantiegeld.

Uw situatie

Bedrag    

Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 18 jaar en AOW-leeftijd

€ 1.363,05

Gehuwd of samenwonend allebei tussen 18 jaar en AOW-leeftijd,
met of zonder kinderen

€ 1.947,12

Alleenstaande met AOW*

€ 1.516,96

Echtpaar met allebei AOW*

€ 2.060,20

*Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioen bedrag in. Wij passen de vrijlating toe bij het berekenen van het inkomen.

Aanvragen

Zorg dat u de volgende documenten klaar heeft:

 • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart of paspoort;
 • Een document waaruit blijkt dat u energiekosten heeft. Zoals een kopie bankafschrift of energiecontract op naam;
 • Een kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden van 2023;
 • Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan over 2022 de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee;
 • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en naam. Lees de instructie 'Digitaal bankafschrift downloaden' wanneer u internetbankiert;
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Heeft u een partner? Zorg dan ook voor deze documenten:

 • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart of paspoort van uw partner;
 • Een kopie van zijn/haar loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.

Energietoeslag 2023

Iedereen die in 2022 de energietoeslag ontving, krijgt deze in 2023 ook. Maar er komen nu meer inwoners in aanmerking. Voor de energietoeslag 2023 zijn de normen en het minimumloon namelijk verruimd. Misschien kunt u aanspraak maken op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Kijk hierexterne-link-icoon of u hiervoor  in aanmerking komt.

Heeft u de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u nog tot 1 juli 2024 de Eenmalige Energietoeslag 2023 aanvragen. Let wel: in 2024 komt er géén energietoeslag; het formulier geldt alleen voor het jaar 2023.

U kunt het formulier ook uitprinten en opsturen. U kunt het formulier ook ophalen op het stadskantoor.

Hulp nodig?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Blijf er niet mee rondlopen. Wij helpen u graag. De manier waarop wij u kunnen helpen hangt af van uw situatie. Hierover gaan wij dan met elkaar in gesprek. Dit kan ook als u een hoger inkomen heeft dan 120% van het sociaal minimum.

Bel gerust naar telefoonnummer 0345 477 700 en vraag naar een medewerker van team Financiële Ondersteuning Inwoners. Bereikbaar op:

 • maandag en woensdag tussen 9.30 - 12.30 uur 
 • vrijdag tussen 9.30 - 12.00 uur

Of stuur een e-mail naar bijzonderebijstand@sociaalteam.culemborg.nl

Uw woning verduurzamen kan de energiekosten verlagen

Krijgt u dat financieel niet voor elkaar? Kijk wat de FIXbrigade voor u kan betekenen.