Eerste vestiging of hervestiging vanuit het buitenland

Een aangifte 'eerste inschrijving' is voor mensen die zich vanuit het buitenland voor de eerste keer vestigen in Culemborg en van plan zijn om langer dan vier maanden in Nederland te verblijven.

Iedereen die zich vanuit het buitenland vestigt moet zich persoonlijk melden (dus ook kinderen). U dient zich bij de stadsbalie te laten inschrijven in de Basisregistratie personen.

Het is ook bedoeld voor mensen die al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar zich lieten uitschrijven naar het buitenland. U moet dan documenten mee nemen van feiten die in het buitenland gebeurd zijn, zoals huwelijk, echtscheiding of geboorte kind. Verder geldt hetzelfde als bij de eerste vestiging.

Voor het verkrijgen van de juiste formulieren, aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de stadsbalie telefoonnummer (0345) 477 700.

Voor informatie over het legaliseren van akten/documenten kunt u informatie verkrijgen op de website van de Rijksoverheid.

Voor Informatie over of afspraak maken voor een verblijfsvergunning of verblijfssticker kunt u zich wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst, telefoonnummer (0900) 123 45 61 (0,10 per minuut). Kijk ook eens op de website van de IND.

  • legitimatiebewijs
  • geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald in Nederlands, Engels, Duits of Frans)
  • huwelijksakte (indien van toepassing, idem als geboorteakte)
  • huurcontract of koopcontract of verklaring van medebewoning of schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging.
  • machtiging tot voorlopig verblijf (MVV, wanneer van toepassing )

Als u komt vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten:

  • een bewijs van uitschrijving