Eerste atelier over de Regionale Energiestrategie (RES)

10 sep 2019
In 2019-2020 stellen alle Nederlandse regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) op. Dat geldt ook voor de regio Rivierenland. In onze regio is het doel 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Culemborg draagt daaraan ook zijn steentje bij. Zo staan er in Culemborg al drie windmolens en zijn er nieuwe initiatieven in ontwikkeling.

In samenwerking met de Regio Rivierenland organiseert de gemeente Culemborg de komende maanden een aantal ateliers. Die ateliers staan in het teken van de Regionale Energiestrategie en het gemeentelijk beleid.

Het eerste atelier is op donderdag 26 september van 19.00 tot 22.30 uur in het stadhuis (Oude Vismarkt 4). Samen met inwoners, belanghebbenden, deskundigen en raadsleden verkennen we vragen zoals: welke rol kunnen zonne- en windenergie spelen om het regionale doel te bereiken? Wat zijn daarvoor de meest wenselijke ‘zoekgebieden’? En hoe houden we goed rekening met de omgeving, bijvoorbeeld de agrarische structuur, het landschap en de netinfrastructuur? Om de kennis van iedereen te gebruiken, werken we tijdens het atelier in kleine groepen.

Doe mee aan het eerste atelier

Wilt u deelnemen aan het eerste atelier? Meld u vóór 20 september aan door een e-mail te sturen naar aanmelding@regiorivierenland.nl. Vermeld daarin: Ruimteatelier Culemborg 26 september, uw naam, eventueel uw organisatie en telefoonnummer. Er is plaats voor maximaal 40 mensen.