Een schoon, heel en veilig buitengebied

4 apr 2023
Gemeente Culemborg is in de laatste week van maart samen met de wijkagenten van de Politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland en andere partijen langs gegaan bij bewoners en ondernemers in ons buitengebied. Het doel van deze bezoeken is om mensen bewust te maken van ondermijning en om de meldingsbereidheid te vergroten.

De gemeente wil nog zichtbaarder zijn bij ondernemers en bewoners van het buitengebied. Samenwerken is belangrijk om het buitengebied schoon, heel en veilig te maken en te houden. Om samen te werken moet je weten waar je elkaar kunt vinden. Daarom zijn er bij de bezoeken ook flyers achtergelaten met belangrijke telefoonnummers. Ook zijn er modelovereenkomsten voor verhuurders verspreid. Deze overeenkomst beschermt ze beter tegen huurders die criminele activiteiten willen uitvoeren.

Bewustwording

Het gesprek aangaan is nodig om de bewustwording van ondermijning te vergroten bij de bewoners en ondernemers. Deze gesprekken zijn ook om informatie bij bewoners en ondernemers op te halen. Ongewenste praktijken en criminele activiteiten komen ook in onze gemeente voor.

Controles

Bij een aantal locaties en ondernemers zijn ook controles uitgevoerd. Deze controles geven inzicht in het gebruik over de panden, terreinen en het buitengebied. Tijdens de controles werd onder andere gekeken naar de bestemming van de panden en milieuactiviteiten. Komen deze overeen met de afspraken die wettelijk zijn vastgelegd? Worden de brandveiligheidsvoorschriften en bouwvoorschriften in het kader van veiligheid en gezondheid nageleefd? Is er sprake van misbruik van wet- en regelgeving en het plegen van strafbare feiten?

Wat leverden de controles op?

Enkele ondernemers zijn gewaarschuwd voor het overtreden van milieu- en brandveiligheidsvoorschriften. Er zijn drie processen verbaal opgemaakt voor vissen zonder geldige vergunning. En is één waarschuwing gegeven in de uiterwaarden voor het graven met een metaaldetector zonder toestemming. Daarnaast is een waarschuwing gegeven aan iemand voor het rijden op een quad buiten zijn eigen terrein. Tot slot is één dumping van tuinafval ontdekt en was er een vuilnisbak vernield.

Melden

In de strijd tegen ondermijning (criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten), criminaliteit en drugshandel werkt de gemeente Culemborg samen veel partners waaronder de politie. Vermoedt u in uw omgeving illegale activiteiten zoals handel in drugs, mensen of gestolen goederen? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Bel bij spoed altijd 112.

Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

KIJK (mee) UIT! – Samen sterk voor een Veilig Buitengebied

Deze actie is onderdeel van het regionale plan voor een sterk Buitengebied. De veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken samen met partijen zoals: wijkagenten van de Politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland, Rijkswaterstaat, de Provincie, de hengelsport Federatie, Midden Nederland, de Wildbeheereenheid, studenten van het ROC en de AVRI om meer zicht te hebben en te houden op wat in het buitengebied gebeurt. Zij vragen inwoners en ondernemers die wonen en werken in dat buitengebied om mee uit te kijken. Op die manier is het mogelijk om criminaliteit beter tegen te gaan. Veilig Buitengebied is een lokale Publiek-Private Samenwerking tussen de gemeente en partners zoals de Omgevingsdienst, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners.