Een schone stad

Culemborg werkt er op verschillende manieren aan om de stad schoon te houden.

Onkruidbestrijding

Vanaf 2011 wordt in de hele stad onkruid op een thermische manier verwijderd. Onkruid wordt afhankelijk van hoe hard het groeit, met heet water of de föhn verwijderd. Culemborg wordt zo op een ‘voldoende’ kwaliteitsniveau (niveau B volgens de CROW) houden, voor wat betreft onkruidbestrijding.

Binnen de aanpak 'beeldgericht reinigen' komt de gemeente alleen als het nodig is: werken op beeldkwaliteit heet dat. Met vragen kunt u terecht bij de gemeente, via t. 0345 477 700 of u kunt een melding doen via de gemeentelijke website.

Zwerfafvalbeleid

Ook voert Culemborg sinds 2001 actief beleid om het zwerfvuil in de stad terug te dringen en van Culemborg een schonere stad te maken. De gemeente wil dit doel graag samen met bedrijven, burgers en educatieve instellingen bereiken. Daarom worden verschillende acties gerealiseerd, zoals het jaarlijkse 'Veegfeest', waarin basisscholen met ondersteuning van de gemeente zwerfvuil opruimen of het sluiten van zwerfvuilconvenanten met scholen.

Niet alleen de hoeveelheid zwerfafval is bepalend voor het beeld van de openbare ruimte. Ook zaken als hondenpoep, onkruid, graffiti en vandalisme zijn van belang voor de mate van vervuiling van de openbare ruimte. Daarom worden deze onderwerpen tegelijk met het zwerfafvalbeleid opgepakt.