Duurzame energie in het buitengebied

1 okt 2019
Op donderdag 26 september bogen bijna 40 Culemborgers zich over de vraag hoe het buitengebied kan helpen bij de productie van duurzame energie. De avond stond in het teken van de Regionale Energie Strategie (RES). Vooral de mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met wind en zon kwamen aan bod.
logoenergiekculemborg
De deelnemers brainstormden over de vraag: Hoe organiseren we duurzame elektriciteitsproductie, waarbij we letten op de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van Culemborg?

Verschillende ideeën zijn genoemd. Zoals plaatsing van zonnepanelen langs spoorlijn en wegen, op terreinen zonder functie (bijv. door vervuilde grond), bij agrarische bedrijven die mogelijk wegens stikstofproblematiek hun activiteiten moeten stoppen en op grienden. De verzamelde ideeën worden uitgewerkt. Deze komen in een voorstel voor ruimtelijk beleid. Dat gaat de gemeenteraad bespreken.

De avond werd georganiseerd door regio Rivierenland en gemeente Culemborg. De deelnemers waren raadsleden, inwoners uit de stad en uit het buitengebied, vertegenwoordigers van LTO, van Vrijstad Energie en verschillende professionals op het gebied van landschap en natuur.