Drank- en horecavergunning

Verkoopt u sterk alcoholische drank? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Bijvoorbeeld in een slijterij, horecabedrijf (café of restaurant), sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant of in een supermarkt met aparte drankafdeling. Ook als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn. Dat is bijvoorbeeld bij levensmiddelenbedrijven of supermarkten. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd. Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.