Documenten over de Stationsomgeving

Op deze pagina vindt u documenten die onderdeel zijn van het project Stationsomgeving Culemborg.

Masterplan Stationsomgeving

In het Masterplan Stationsomgevingexterne-link-icoon vertalen we de ambities uit de eerder vastgestelde Structuurvisieexterne-link-icoon naar een ruimtelijk plan. Het Masterplan legt de hoofdstructuur van het gebied vast, het gebied heeft een gezicht gekregen. Het Masterplan maakt de samenhang tussen alle onderdelen en locaties van het gebied duidelijk en beschrijft hoe het gebied straks goed kan functioneren.

Het Masterplan is nog geen ontwerp, het is een ‘richtinggevend model’. Dat betekent dat niet alles wat getekend is, ook precies zo wordt gemaakt. Zo kunnen er in de toekomst ook meer bedrijven worden ingepast. Tot 2040 kunnen er ongeveer 3.000 woningen in het gebied bijkomen.

Participatieverslag Masterplan

Na de vaststelling van de Structuurvisie startten we met het Masterplan. Hierin vertaalden we de ambities uit de Structuurvisie naar een ruimtelijk plan. Om alle betrokkenen bij de ontwikkelingen in de stationsomgeving van Culemborg een kans te geven mee te denken over het Masterplan, organiseerden we een aantal bijeenkomsten. Daarnaast zetten we ook Platform Culemborg in. Een samenvatting van alle activiteiten staat in het Participatieverslagexterne-link-icoon.