Dit is de Culemborgse Regenboogagenda

21 jun 2019
Culemborg: een stad waar iedereen welkom is. Waar iedereen zich sociaal geaccepteerd en veilig voelt. Waar alle inwoners meedoen aan de samenleving. Waar je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Wethouder Simon Buwalda: “Een ideaal beeld. Waarbij we weten dat LHBTI’ers dit in Culemborg helaas niet altijd zo ervaren. Daarom hebben we met inwoners nagedacht over hoe we dit met elkaar kunnen verbeteren. In de Culemborgse Regenboogagenda komen die gedachten samen.” De Culemboog-agenda bevat vijf speerpunten.

Vijf speerpunten

De vijf speerpunten richten zich op thema’s die inwoners belangrijk vinden:

  1. Voorbeeldfunctie van de gemeente
  2. Veiligheid
  3. Jeugd, Onderwijs en Sport
  4. Zorg en welzijn
  5. Zichtbaarheid

Onder elk speerpunt zijn acties bedacht. Deels is de gemeente Culemborg daarbij aan zet. Deels ligt er ook een rol bij maatschappelijke partners en inwoners. In het vergroten van sociale acceptatie van LHBTI’ers vervult de gemeente Culemborg een voorbeeldfunctie. Buwalda: “Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven. Zowel in ons handelen richting inwoners, als in onze rol als werkgever. Die acties nemen wij zelf voor onze rekening.” Bij andere acties ligt dat anders. Buwalda: “Ik hoop bijvoorbeeld dat mensen die zich bedreigd of gediscrimineerd voelen zich melden bij Ieder1Gelijk. Daar zitten mensen die luisteren en kunnen helpen. Het is wel aan de gemeente om aan het bestaan van Ieder1Gelijk meer bekendheid te geven.” Ontmoeting is veelvuldig geopperd als manier om de zichtbaarheid en weerbaarheid van LHBTI’ers te vergroten. “Daarbij faciliteren we als gemeente graag. Maar goede ontmoeting valt of staat met initiatief en inbreng van mensen zelf.”   

Dynamisch

Samen met inwoners en maatschappelijke partners gaat de gemeente Culemborg met de uitwerking aan de slag. Buwalda: “We realiseren ons dat het verder uitwerken tijd en inzet van velen kost om ons doel te bereiken. En ook dat we gaandeweg misschien op andere inzichten stuiten.” De Culemboog-agenda is dan ook geen statisch gegeven. “In de verdere zoektocht naar een inclusieve stad waar iedereen welkom is beweegt de Culemboog-agenda mee. Gevoed door actualiteiten of ontwikkelingen passen we waar nodig de agenda en acties aan.”

Bekijken en meedoen

Bekijk de volledige Culemboog-agenda op www.culemborg.nl/culemboog. Meedenken of meedoen aan een de acties? Heel graag! Aanmelden kan bij Suzanne Hardeman, communicatieadviseur: s.hardeman@culemborg.nl.