Digitaal bouwarchief

Het gemeentelijk bouwarchief van 1934 tot 1996 (aanvragen, vergunningen en tekeningen) is gedigitaliseerd. Momenteel loopt de digitalisering van de periode van 1996 tot 2013, het moment waarop de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is gestart.

Dit archief is op papier en digitaal beschikbaar bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel: www.regionaalarchiefrivierenland.nlexterne-link-icoon.

U kunt bij het Regionaal Archief stukken opvragen over de periode van 1934 tot 1996. U krijgt dan de stukken digitaal toegezonden. Dit is gratis.

Geef duidelijk aan voor welk adres u de tekeningen wenst, dan kan het RAR de stukken erbij zoeken en toesturen.