Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Het financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

U kunt bij DUOexterne-link-icoon terecht voor bijvoorbeeld:

  • Studiefinanciering, HBO of Universiteit. Je gaat studeren, tijd om een paar zaken te regelen.
  • Voor een tegemoetkoming scholieren vmbo, havo of vwo. Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Je krijgt een tegemoetkoming voor scholieren.
  • Reisproduct MBO onder de 18 jaar. Per 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 het studentenreisproduct krijgen.