Denk mee over cultuur in Culemborg

20 Feb 2020
De gemeente Culemborg gaat aan de slag met de actualisatie van de huidige cultuurvisie. U kunt hierover de komende maand meepraten. De gemeenteraad wil de huidige cultuurvisie actualiseren. Doel is om scherper met elkaar te definiëren wat het belang is van cultuur, wat er goed gaat in de stad en waar zaken te verbeteren zijn.

We willen graag weten hoe u over de toekomst van cultuur in Culemborg denkt. Daarover gaan we graag met u in gesprek. Inmiddels hebben we uitnodigingen voor zo’n gesprek naar veel culturele organisaties en verenigingen in Culemborg verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel meepraten? Stuur dan een mail naar Pauline Hoevenaars: p.hoevenaars@culemborg.nl.

Aan de hand van alle input die we bij de gesprekken opdoen, maken we een concept cultuurvisie. Dit concept koppelen we naar alle geïnteresseerden in een stadsgesprek terug. Daarna maken we een definitieve versie.