Deelnemers gezocht voor bewonersplatform windturbinepark

10 sep 2019
Vanuit het initiatief Windwinning Culemborg komt het plan om zes tot acht nieuwe windmolens te bouwen ten zuiden van de N320. De gemeente Culemborg vindt het belangrijk dat bewoners volop kunnen meedenken. Dat kan onder meer door deel te nemen aan het Bewonersplatform.

Over het Bewonersplatform

Het Bewonersplatform is de plek waar u uw ideeën over de gemaakte keuzes kwijt kunt. Denk bijvoorbeeld aan het aantal en de plaats van de turbines, de overlast (geluid, slagschaduw, verlichting), aandacht voor gezondheid, klachtenafhandeling, waardedaling van woningen en bijvoorbeeld het eerlijk delen van de lusten en de lasten.

Twee mensen van het Bewonersplatform nemen deel aan de Gebiedstafel. Dit is een overleg met vertegenwoordigers van alle belanghebbende groepen. Denk daarbij aan bewoners, grondeigenaren, initiatiefnemers, natuurorganisaties, externe deskundigen, ondernemers en de gemeente (als toehoorder).

De NLVOW is een landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van omwonenden van windturbines. Zij begeleidt en ondersteunt het Bewonersplatform en heeft door het hele land dit soort processen begeleid.

Meedoen?

Wilt u meedenken of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar bewonersplatformlageveld@gmail.com. Informatie over de plannen staat op www.windwinningculemborg.nl.