Deelauto's

We werken aan een duurzaam klimaatneutraal Culemborg. Naast elektrisch vervoer stimuleren we ook deelauto’s als milieuvriendelijke vorm van mobiliteit.

Wat is autodelen?

Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt gebruik van één of meerdere auto’s. Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de auto wordt gebruikt wanneer hij echt nodig is. Autodelers maken daardoor doordacht, efficiënt en selectief gebruik van de auto. Het vermindert het autobezit, het aantal files, het autogebruik, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van de auto.

Een van de voorwaarden voor succesvol georganiseerd autodelen is de vindbaarheid van de deelauto. Voor georganiseerd autodelen (via MyWheels) wijzen we een gereserveerde parkeerplaats voor een deelauto toe in de openbare ruimte. De parkeerplaats wordt voorzien van een bord (E8 met onderbord ‘deelauto + naam aanbieder').

Voor auto’s van particulieren die worden ingezet als deelauto (via Snappcar) worden geen parkeerplaatsen toegewezen. 

Aanvraag gereserveerde parkeerplaats

De aanvraag voor een gereserveerde parkeerplaats wordt getoetst aan onderstaande criteria:

  • Aanvrager heeft het Keurmerk van de Landelijke Vereniging voor Gedeeld Autogebruik;
  • Voldoende (verwacht) gebruik van de deelauto’s bij aanvraag. De verwachting is echter dat alleen een deelauto wordt geplaatst als dit bedrijfsmatig haalbaar is;
  • Voldoende spreiding van het aantal autodeelplaatsen over de stad;
  • De locatie ligt in beginsel en bij voorkeur op een plek waar parkeerplaatsen geclusterd zijn (parkeerterreinen);
  • Het betreft een bestaand parkeervak/parkeervakken;
  • In geval van meerdere autodeelplaatsen in een buurt dienen deze zoveel mogelijk gebundeld te worden en eventueel worden uitgebreid met andere vervoersmodaliteiten, zodat overstappen gemakkelijk wordt. Denk hierbij aan station, busstation, deel/ov-fiets etc.;
  • De parkeerplaatsen zijn voldoende vindbaar, zichtbaar en goed toegankelijk;
  • Parkeerplaatsen en bebording zo min mogelijk voor ramen plaatsen (zichthinder).

De inzet van elektrische auto’s is vooralsnog geen criterium, ook al heeft dit wel de voorkeur. De gemiddelde actieradius leent zich hier veelal goed voor. Echter, een benzine aangedreven deelauto is beter dan geen deelauto. Daarom is dit (nu nog) geen harde eis.