Dalende marktprijzen; stijging afvalstoffenheffing in 2021

22 apr 2020
Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft de begroting voor 2021 voorgelegd aan de gemeenteraden van de 8 Avri-gemeenten.
Voor 2021 stelt zij voor om de afvalstoffenheffing vast te stellen op €297,00 voor elk huishouden. Het basistarief van € 270,00 gaat dan via de belastingaanslag van de BSR. Gemiddeld €27,00 aan veranderlijke kosten gaat via de aanbiedingen van restafval. Hiermee komt de afvalstoffenheffing voor het eerst uit boven het niveau van 2010.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de dalende marktprijzen van de verschillende grondstofstromen. Die staan al een paar jaar onder druk. Verwerkers van grondstoffen stellen steeds strengere eisen aan de kwaliteit. De vergoedingen die Avri voor grondstoffen ontvangt blijven dalen. Deze ontwikkeling en de verhoging van de Rijksbelasting op restafval is ook in de rest van Nederland te zien. Dit zorgt voor meer kosten, waardoor een verhoging van de afvalstoffenheffing onontkoombaar is.

Goede resultaten afval scheiden

De afgelopen jaren leverde het scheiden van afval en grondstoffen door inwoners goede resultaten op. Daarom stelt Dagelijks Bestuur van Avri voor om de kosten voor het aanbieden van elke 30 liter restafvalzak te verlagen van € 1,20 naar € 1,00.

Besluitvorming

Aan de gemeenteraden is gevraagd om nu al hun mening over de begroting te geven. Het Algemeen Bestuur van Avri stelt de begroting in juli vast. In december 2020 neemt zij namens de gemeenten een definitief besluit over de hoogte van de afvalstoffenheffing voor 2021. Bekijk voor meer informatie het uitgebreide bericht op www.avri.nl