CycloMedia maakt foto’s in uw gemeente

29 jul 2019
Van begin augustus tot half september 2019 maakt CycloMedia foto’s in Culemborg.

CycloMedia is specialist in het in beeld brengen van de omgeving. Met speciale auto’s maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s gebruikt de gemeente. Bijvoorbeeld voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Maar ook als hulp bij de invoering van wetgeving en handhaving van openbare orde en veiligheid.

De foto’s worden alleen gebruikt voor publieke of private activiteiten. Ze zijn alleen te gebruiken onder strenge voorwaarden. De foto’s worden niet op internet of op een andere manier openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of het maken van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Meer informatie: www.cyclomedia.com.