‘Cultuur voor iedereen’ is motto van de nieuwe cultuurvisie

19 nov 2020
Van jongs af aan kennis maken met kunst en cultuur. Voor iedereen goed toegankelijk. Met een stevig cultureel aanbod zodat Culemborg aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken. Dat is de gedachte achter de vernieuwde cultuurvisie die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De visie kwam tot stand na gesprekken met cultuurmakers uit de stad. Over wat er goed gaat en wat er beter kan. Wethouder van cultuur Joost Reus: “Trots zijn we op het rijke culturele aanbod. Veel makers zijn blij met de aandacht voor cultuur in het Culemborgse onderwijs.” Aandachtspunten kwamen ook op tafel. “Zo kan de afstemming en samenwerking tussen cultuurmakers beter. En bereiken we sommige groepen moeilijker. Jongeren bijvoorbeeld.” De cultuurvisie bevat vijf speerpunten om komende jaren aan te werken. Een coördinerende rol is weggelegd voor een cultuurmakelaar. “Een figuur die als spin in het web Culemborgse cultuurmakers steunt. Die de weg weet naar fondsen. Die helpt om bepaalde doelgroepen te bereiken. En die de samenwerking tussen cultuuraanbieders vergroot.” De gemeenteraad spreekt hierover op 3 december en neemt 17 december een besluit.  

Vijf speerpunten

Van kunst en cultuur hebben veel mensen plezier. En ook de samenleving heeft er voordeel van. De gemeente Culemborg ziet het dan ook als haar taak om de voorwaarden te scheppen waardoor cultuurmakers met aanbod blijven komen. En om ervoor te zorgen dat jong en oud hiervan geniet. Samen met betrokkenen uit de stad, werkt de gemeente komende jaren aan vijf speerpunten:

  1. Samenwerken, afstemmen en vooruitdenken
  2. Profileren van de culturele sector
  3. Financieel ondersteunen van een breed cultureel aanbod
  4. Cultuur van en voor iedereen
  5. Cultuureducatie

Cultuurmakelaar

Culemborg kent een groot aantal cultuurmakers met heel veel ideeën. Ideeën die vaak nog completer en innovatiever worden als er samenwerking ontstaat. Reus: “Om dat soort samenwerking aan te jagen, stellen we een cultuurmakelaar aan.” Voor de cultuurmakelaar ligt eigenlijk in elk speerpunt een coördinerende taak.  Zo is er onder makers een grote wens om alle culturele activiteiten beter zichtbaar te maken. En is er de wens om ook het publiek te trekken dat nu nog niet op activiteiten afkomt. Reus: “Want cultuur is voor iedereen. Bij de een gaat dat bijna vanzelf. Bij de ander vraagt dat om meer inzet. Terwijl cultuur juist voor iedereen van waarde is.”

Corona

Door de corona-crisis hebben veel cultuurmakers het moeilijk. Tot nu toe is het gelukt om de Culemborgse cultuursector overeind te houden. Door coulance toe te passen op het gebied van subsidies. Of door financiële steun te bieden. De cultuurmakelaar helpt cultuurmakers om er de schouders onder te blijven zetten. Daarnaast stelt het college voor om culturele organisaties die door corona (verder) in de problemen komen financieel te blijven steunen in 2021.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt op 17 december een besluit. Daarna gaat de gemeente samen met een aantal cultuurmakers met de praktische uitvoering aan de slag. 

Download