Culemborgs windpark: concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

9 jul 2019
Op basis van de Windvisie Culemborg, werken Eneco en Coöperatie Vrijstad Windwinning aan een plan voor een windpark in Culemborg.

Voor zo’n project is het wettelijk verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. De informatie die bij een MER wordt opgehaald is belangrijk in de verdere besluitvorming over het project. Het is gebruikelijk dat in een MER verschillende varianten worden onderzocht. Welke varianten dat in ieder geval moeten zijn, beschrijft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In concept is deze notitie gereed en door het college van B&W vastgesteld.

Reageren kan tot en met 25 juli

Tot en met 25 juli 2019 ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windwinning Culemborg ter inzage in het stadskantoor. U kunt tot en met 25 juli 2019 een reactie sturen aan het college van B&W. Bekijk voor meer informatie www.culemborg.nl/nrd-windwinning. U vindt daar ook de concept-Notitie.