Culemborg zet steviger in op het voorkomen van geldzorgen

23 sep 2019
In de afgelopen anderhalf jaar voerde de gemeente Culemborg vier stadsgesprekken over rondkomen. Met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Met alle opgehaalde input heeft het College van B&W een nieuw beleidsplan over rondkomen opgesteld. Het college legt het beleid ‘Rondkomen in Culemborg’ ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Wethouder Collin Stolwijk: “In Culemborg willen we dat iedereen mee doet. Als je niet goed rondkomt, of niet goed weet hoe je dat voor elkaar krijgt, is dat lastig. We willen dat inwoners grip hebben op hun geld. Dat zij financieel zelfredzaam zijn of kunnen worden. En dat als er problemen ontstaan, dit op tijd wordt gezien. Zodat je snel hulp krijgt.” De raad neemt in oktober een besluit.

Vaardigheden om rond te komen

Het nieuwe beleid over rondkomen bouwt verder op de basis die afgelopen jaren is gelegd. Meer aandacht gaat uit naar het voorkomen van problemen én het op tijd signaleren van zulke problemen. Stolwijk: “Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je maandelijks goed rondkomt? We zetten in op vaardigheden die inwoners daarvoor nodig hebben.” Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van wat je ontvangt en uitgeeft. Of het voorbereid zijn op financiële gevolgen van grote veranderingen in je leven. “Door hierover met elkaar te praten en vragen te stellen, kun je je vaardigheden ontwikkelen. In de stad zorgen we voor plekken waar dit op een prettige en veilige manier kan.”

Samenwerking

Om ervoor te zorgen dat alle kennis over rondkomen wordt gedeeld en gebruikt, is samenwerking tussen alle partijen belangrijk. Stolwijk: “We zetten in op een stevig netwerk. Zo kunnen we snel schakelen én handelen.” Belangrijk is de aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Stolwijk: “We halen ervaringen op van mensen die bijvoorbeeld met schuldhulpverlening te maken hebben gehad. Van hun verhalen leren we als netwerk en passen we waar nodig dingen aan.”

Benieuwd naar het beleid over rondkomen in Culemborg dat het College van B&W voorstelt?

Voorkant van het nieuwe beleidsplan over rondkomen
Auteur: 
Gemeente Culemborg
Licentie: 
Copyright