Culemborg zet in op een stevige sociale basis

17 dec 2020
Hoe jong of oud je ook bent. Waar je ook vandaan komt. En wat je dan ook meedraagt. Woon je in Culemborg, dan is er volop gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. Want alleen zo doe je mee. Loop je eens tegen een probleem aan, dan is het fijn als je in de buurt ergens terecht kunt. Bij familie, vrienden, vrijwilligers of professionals. Dat is in het kort de stip op de horizon van de gemeente Culemborg als je het hebt over het sociaal domein. Wat ervoor nodig is om dit te bereiken, staat in het beleidsplan ‘Samen werken aan een stevige lokale basis’. Onlangs is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Sascha Baggerman: “De brede maatschappelijke basis die Culemborg heeft krijgt een veel prominentere plek bij het beantwoorden van vragen van inwoners of bij het helpen oplossen van hun problemen. Je kunt dichtbij huis terecht. Je loopt zo binnen en wordt snel geholpen.” Kom je er niet uit, dan wordt gekeken waar je het beste terecht kunt. “Want natuurlijk doen we ook wat nodig is. Zeker als je er zelf niet uitkomt.”

Samenspel tussen alle spelers

Met het beleidsplan ‘Samen werken aan een stevige lokale basis’ geeft het college invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bewust kijkt het college breder dan dat. Sascha Baggerman: “We hebben echt goed gekeken naar de vragen waarmee mensen tot nu toe aankloppen. En wie of wat je dan eigenlijk nodig hebt. Soms kan school bijvoorbeeld een sleutelrol spelen. Of ligt het eigenlijke probleem ergens anders. Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld veel stress geven. Maar in zo’n geval heeft iemand misschien meer aan een gesprek met een goede budgetcoach dan een verwijzing naar de GGZ. Een vraag of probleem hangt meestal met van alles samen. Dus kunnen we er beter breder naar kijken.” Deze opvatting maakt het speelveld groot. Goed samenspel tussen alle spelers is cruciaal. Baggerman: “Vandaar onze inzet op die sociale basis. Alleen samen kunnen we de beste ondersteuning bieden voor inwoners die dat nodig hebben.”

Eerder en sneller geholpen

Bij het versterken van de sociale basis is ook aandacht voor het beter vindbaar maken van informatie voor inwoners over allerlei onderwerpen die met zorg en welzijn te maken hebben. Zodat mensen beter hun weg kunnen vinden. Met als doel dat als je een vraag of probleem hebt, je eerder en sneller hulp krijgt. Zonder dat er gelijk dure zorg nodig is. Sascha Baggerman: “Onze middelen zijn niet oneindig. De kosten waren afgelopen jaren hoger dan het beschikbare budget. Ik ben ervan overtuigd dat al die mensen en organisaties die zich in Culemborg op dit terrein bezig houden, heel veel vragen en problemen van inwoners in een vroeg stadium kunnen afvangen.” Daarbij kijkt het college ook naar welke kennis uit de zorg aan de sociale basis kan worden toegevoegd. “Denk bijvoorbeeld aan een onderwerp als verward gedrag of hoe om te gaan met mensen die zorg mijden. Kennis en ervaring uit de GGZ is daarbij enorm waardevol.”

Zelfredzaamheid

Belangrijk uitgangspunt van dit beleidsplan en onderliggende wetgeving is de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zelf vragen te stellen en problemen op te lossen. Baggerman: “Aan die zelfredzaamheid besteden we al op jonge leeftijd aandacht. Door kinderen, jongeren en hun ouders handvatten te bieden, helpen we jonge Culemborgers om later op eigen benen te kunnen staan.” Die aandacht is er ook voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om zichzelf te redden. Baggerman: “Hulp bieden aan mensen die dat echt nodig hebben, is nog steeds een belangrijk uitgangspunt.” 

Download het beleidsplan: