Culemborg voor velen nog steeds een plezierig thuis

17 jul 2020
Wat vindt u van het contact met buurtbewoners? Hoe veilig voelt u zich thuis of op straat? Dat soort vragen stonden centraal in de derde meting van de GemeenteBeleidsMonitor van de gemeente Culemborg. In januari van dit jaar kregen ruim 5.000 inwoners een persoonlijke uitnodiging om aan dit onderzoek mee te doen. 36% gaf daaraan gehoor.

Wethouder Joost Reus: “De meeste Culemborgers wonen hier nog steeds met plezier. Ze zijn tevreden over de omgeving waarin ze wonen. En kijken naar elkaar om. Ik vind het heel mooi dat maar liefst 300 mensen hun gegevens hebben achtergelaten omdat zij echt iets voor hun buurt willen betekenen.” Ergernissen zijn er ook, zoals hard rijden en hondenpoep. Voor het eerst is in de monitor de veiligheid op internet meegenomen en er is gevraagd of inwoners wel eens met discriminatie te maken hebben.

Algemeen beeld

Ongeveer zeven op de tien inwoners geven een 8 of hoger voor hun woonplezier (74%) en woonomgeving (69%). Net als in 2016 en 2018 vinden iets meer inwoners dat hun buurt achteruit is gegaan (14%) dan dat de buurt vooruit is gegaan (11%). In vergelijking met de voorgaande meting is het veiligheidsgevoel in de buurt verbeterd. De meeste inwoners voelen zich altijd of meestal veilig in hun buurt: 89% ten opzichte van 86% in 2016 en 2018. Jongeren ervaren (be)dreiging en sociale overlast meer dan gemiddeld. Terwijl 65+ers dit juist minder sterk ervaren. De gemiddelde score voor sociale kracht in Culemborg in 2020 is 7,4. Wethouder Joost Reus: “Dat is een score die voortkomt uit een aantal onderwerpen. Zoals eenzaamheid of de mate waarin Culemborgers zichzelf redden in de samenleving.” De score voor meedoen in de Culemborgse samenleving (7,7) is gelijk aan voorgaande jaren. Sinds 2016 zijn steeds meer mensen aan het werk (van 59% naar 63%) of met pensioen (van 22% naar 28%). Veel Culemborgers (58%) zijn het afgelopen jaar actief geweest bij verenigingen of organisaties.

Veiligheid op internet

Dit jaar is voor het eerst de veiligheid op internet gemeten. Reus: “Inwoners zijn gevraagd of zij het afgelopen jaar te maken hadden met vormen van online fraude.” Verkoopfraude (6%) en identiteitsfraude (5%) kwam voor. Bij 5% is zijn/haar computer, email of sociale media gehackt. Een klein deel heeft te maken gehad met cyberpesten (2%). Dat gebeurt vaker bij Culemborgers tussen de 18 en 30 jaar.

Discriminatie

Voor het eerst is ook gevraagd of mensen het afgelopen jaar wel eens discriminatie hebben ervaren of zijn uitgescholden. Bij het overgrote deel is dat niet het geval (82%). Van de 18% waar dit wel het geval is, gebeurt dat bij een tiende op straat. Een kwart geeft aan dat dit om afkomst ging. Bij ongeveer een tiende hing dit samen met leeftijd of godsdienst. Bij kleinere delen ging dit om seksuele geaardheid, geslacht, handicap of kleding. 22% heeft dit gemeld. Een klein deel is dit van plan (3%).

Ergernissen

Parkeren, agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast door verkeer staan nog steeds in de top tien van grootste ergernissen. De top drie is ten opzichte van de vorige meting niet gewijzigd: te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. Wethouder Reus: “De oplossingen voor dit soort ergernissen zijn niet gemakkelijk. Want vaak gaat het om gedrag van mede-inwoners. Toch proberen we de belangrijkste problemen stap voor stap samen met inwoners aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid.”

Hoe nu verder?

Wethouder Joost Reus: “Na de zomer gaan we met de resultaten onder de arm op pad. We willen samen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners bepalen wat Culemborg op basis van deze informatie nodig heeft. Wat is belangrijk? Zijn er al leuke ideeën om iets aan te pakken? We zetten de kracht en expertise van Culemborgers daarbij graag in.” Het college is zich ervan bewust dat de resultaten zijn gebaseerd op een peiling die plaatsvond voor de uitbraak van corona. Wethouder Reus: “Corona heeft onze samenleving in korte tijd veranderd. Het kan zijn, dat als we de monitor nu zouden uitvoeren, sommige resultaten anders uitvallen. Dit gegeven nemen we straks in onze gesprekken mee.” In de eerstvolgende meting van 2022 moet verder blijken of en zo ja welke veranderingen corona op de lange termijn heeft veroorzaakt.   

Download de rapportages

De rapportages met daarin de belangrijkste resultaten van de GemeenteBeleidsMonitor 2020 kunt u hieronder downloaden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dimensus.