Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 starten onderhandelingen concept-bestuursakkoord

7 apr 2022
Op woensdag 6 april vergaderde de gemeenteraad van Culemborg over het formatieproces. Verkenner Iris Meerts presenteerde haar advies voor het vervolgproces. De raad besprak woensdagavond dit advies en maakte afspraken over het vervolgtraject.

Naar aanleiding van het advies van de verkenner stelde Culemborg van Nu, de grootste partij in de gemeenteraad, voor om in de komende periode gesprekken te voeren met GroenLinks en D66. De fracties van GroenLinks en D66 gaven aan graag in gesprek te gaan met Culemborg van Nu. Deze gesprekken zijn gericht op het sluiten van een eerste concept-bestuursakkoord. Dit concept zal vervolgens worden gedeeld met andere fracties uit de gemeenteraad en met maatschappelijke partners in Culemborg. Op deze manier kan iedereen op basis van het eerste concept meedenken en input geven voor het definitieve bestuursakkoord.  

Culemborg van Nu heeft Dave Ensberg-Kleijkers gevraagd de gesprekken te begeleiden als formateur. Ensberg-Kleijkers is inwoner van de gemeente Culemborg en directeur-bestuurder van Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. En hij is betrokken bij diverse andere maatschappelijke organisaties. Hij heeft laten weten bereid te zijn om de gesprekken in de komende periode te begeleiden. Op korte termijn zal hij dan ook starten met de gesprekken met Culemborg van Nu, GroenLinks en D66.

De exacte planning voor het vervolgproces is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt op korte termijn in de gesprekken met Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 verder uitgewerkt en gedeeld met de gemeenteraad.