Culemborg pakt ondermijning, verkeersveiligheid en veiligheid in wijken aan

7 jun 2019
De gemeenteraad van de gemeente Culemborg stelde op 6 juni 2019 de Kadernota Integrale Veiligheid vast. Deze nota geeft de randvoorwaarden om de komende vier jaar samen met alle partners te werken aan de veiligheid.

Op de volgende drie prioriteiten wil de gemeente het verschil maken:

  • zicht krijgen op en aanpakken van ondermijning en cybercrime
  • verbeteren van veiligheid en de veiligheidsbeleving in wijken door een integrale aanpak
  • verbeteren van het (gevoel rondom) verkeersveiligheid.

Deze prioriteiten zijn gekozen na een proces met veel betrokken partijen. Met cijfers en analyses van verschillende bronnen is afgesproken welke thema’s nog aandacht nodig hebben in Culemborg. Met deze informatie spraken raadsleden en betrokken partners met elkaar. Zij kozen voor deze drie prioriteiten voor de komende vier jaar. De gemeente Culemborg streeft naar een veilig Culemborg voor inwoners, ondernemers, bezoekers en werknemers. De gemeente werkt daarvoor samen met verschillende partners, inwoners en ondernemers.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen waarmee wij samenwerken, van bewoners en ondernemers tot professionele partijen, ook de komende jaren met veel passie samen zullen werken aan een veilig Culemborg. Alleen samen kunnen we het verschil maken!”

Ondermijning en cybercrime

De gemeente wil dat Culemborgers zo min mogelijk geconfronteerd worden met de, veelal georganiseerde, criminaliteit. Dat kan door meer zicht te krijgen op minder zichtbare vormen van criminaliteit, zoals ondermijning en cybercrime. Door beter te weten waar deze zich afspelen en daar tegen op te treden.

Veiligheid in wijken

Een andere prioriteit gaat over de directe leefomgeving van inwoners. Je veilig voelen in je eigen buurt is van grote invloed op de kwaliteit van leven. In Culemborg zijn er helaas plekken waar dat niet zo is. Dit uit zich op verschillende manieren van overlast; alcohol en drugs, jeugd en verwarde personen. Dit verminderen heeft een positieve invloed op hoe prettig en veilig inwoners zich voelen.

Verkeersveiligheid

Tot slot geeft de gemeente voorrang aan het verbeteren van (het gevoel rondom) verkeersveiligheid. Bewoners ervaren overlast van diverse aan verkeer gerelateerde zaken. Zoals parkeren, te hard rijden, agressief gedrag op de weg en verkeersstremmingen. Hoewel het aantal dodelijke verkeersongelukken laag is, zijn er elke week een paar verkeersongelukken. De komende vier jaar treden de partners samen op om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Andere veiligheidsthema's

Natuurlijk krijgen ook andere veiligheidsthema’s aandacht. Ook de standaard werkzaamheden gaan door. De gemeente blijft bijvoorbeeld samen met de partners actief om:

  • het aantal woninginbraken te verminderen
  • op te treden bij het aantreffen van een hennepplantage
  • te communiceren over zaken die spelen in Culemborg
  • tips te geven aan bewoners en ondernemers hoe zij de kans om slachtoffer te worden van sommige vormen van criminaliteit kunnen verkleinen.

De kadernota integrale veiligheid 2019 – 2022 staat op: www.culemborg.nl/beleidsplannen-en-regels