Culemborg opent opvang Oekraïners

07 december 2023
- nieuws

De gemeente Culemborg opent voor de duur van maximaal één jaar een crisisnoodopvang voor mensen uit Oekraïne. Het bedrijfspand aan de Bellweg 2 wordt hiervoor ingericht en geschikt gemaakt voor maximaal 200 mensen.

De opvang is bedoeld voor de eerste 24 uur tot circa een week. Hierna worden ze voor een langduriger verblijf doorgeplaatst naar plekken elders in het land. De opvang wordt vanaf 11 december klaargemaakt om rond 20 december de eerste Oekraïners te kunnen opvangen.

Sinds de crisis in de opvang en met de voortdurende oorlog in Oekraïne worden in verschillende gemeenten opvangplekken georganiseerd. De toestroom van Oekraïners neemt nog steeds toe, maar verschilt per dag. De Rijksoverheid heeft de veiligheidsregio’s met spoed opgeroepen om voor deze groep meer opvangplekken en doorstroomlocaties te openen. De daadwerkelijke bezetting van onze locatie fluctueert vanwege het doorstromende karakter en omdat het aantal Oekraïners dat Nederland binnenkomt sterk wisselt.

Kortstondige opvang

De gemeente Culemborg wil waar ze kan de hand uitreiken naar die mensen die in nood verkeren. Het landelijk beleid heeft ertoe geleid dat er te weinig opvang plekken zijn. De vraag vanuit de Rijksoverheid om deze doorstroomlocatie te openen, past binnen de mogelijkheid om het bedrijfspand aan de Bellweg 2 opnieuw in te richten als crisisnoodopvang. Deze locatie is beschikbaar voor kortstondige opvang.

Opnieuw verantwoordelijkheid nemen

Tot 1 juli 2023 had Culemborg op deze plek een crisisnoodopvang voor asielzoekers vanwege het overvolle Ter Apel. Bij de sluiting van deze opvang heeft het college van Culemborg uitgesproken opnieuw verantwoordelijkheid te nemen als dit noodzakelijk is. Nu er een beroep wordt gedaan op onze regio om mensen uit Oekraïne een eerste dak boven het hoofd te bieden, zet Culemborg dan ook deze stap naar voren.

“Wij beseffen dat dit opnieuw veerkracht vraagt van onze samenleving. Tegelijkertijd willen we onze verantwoordelijkheid nemen en de hand uitreiken naar mensen die verkeren in nood en hen een (tijdelijk) veilig thuis geven. Dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook nu doen. Met elkaar en voor elkaar.” aldus burgemeester Gerdo van Grootheest.

Eind december in gebruik

Vanaf 11 december wordt het pand aan de Bellweg opgebouwd en ingericht. Dit zal op een passende manier zijn waarbij rekening wordt gehouden met de korte duur van verblijf en gezonde leefomstandigheden. De verwachting is dat de locatie rond 20 december in gebruik kan worden genomen.