Culemborg krijgt ontvangstlocatie Oekraïense vluchtelingen

31 mei 2022

Dit bericht is inmiddels verouderd. Lees de actuele situatie: Bellweg wordt opvanglocatie voor vluchtelingen 

Sporthal Interweij wordt half juni voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de ontvangstlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Van hieruit stromen zij na een dag tot enkele dagen door naar een opvang waar ze voor langere tijd kunnen blijven. 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) zocht een ontvangstlocatie waar vanuit de centrale opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de hele veiligheidsregio geregeld kan worden. De gemeente heeft de VRGZ aangeboden sporthal Interweij voor maximaal zes maanden beschikbaar te stellen. De VRGZ maakt graag gebruik van dit aanbod. De locatie is snel in te richten voor minder en meer gasten en daarom een geschikte doorstroomlocatie. Bij ontvangst vindt registratie plaats, zodat er direct een plek gezocht kan worden in een van de opvanglocaties in de regio.

Op adem komen

Vanaf 7 juni wordt de locatie geschikt gemaakt voor opvang. De opvang wordt, gelet op de korte duur van opvang, sober ingericht. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel en of er vluchtelingen dagelijks aankomen. De ontwikkelingen in Oekraïne en het opvangbeleid in de buurlanden zijn hierbij van invloed. Het vraagt daarom enige flexibiliteit van alle partijen die hierbij betrokken zijn. Met deze ontvangstlocatie bieden we Oekraïners een plek waar ze op adem kunnen komen en waar ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Er is begeleiding en beveiliging op de locatie aanwezig.  

Gebruikers en omwonenden

Omdat de hal hierdoor niet meer beschikbaar is voor andere activiteiten, zijn we in gesprek met de gebruikers om samen te kijken naar mogelijke alternatieven. Omwonenden die uitkijken op de sporthal zijn per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopavond.

Hoe zit het met andere vluchtelingen die ook opgevangen moeten worden?
Sporthal Interweij is geschikt voor Oekraïense vluchtelingen. Culemborg biedt ook huisvesting voor statushouders zodat de acz’s worden ontlast. Wij zijn in gesprek met het COA over andere mogelijkheden om hulp te bieden aan meer vluchtelingen.

‘Culemborg wil een veilig thuis bieden aan vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. In samenwerking met inwoners, welzijnsinstanties, vrijwilligers en andere organisaties maken we deze opvang en begeleiding van vluchtelingen in onze gemeente mogelijk. Een veilige en gastvrije stad bieden we met elkaar.’ aldus burgemeester Gerdo van Grootheest.

Prikbord

Op Platform Culemborg heeft de gemeente een online prikbord waar inwoners terecht kunnen voor het aanbieden en vragen van hulp voor vluchtelingen. Op de pagina culemborg.nl/oekraine vindt de inwoner algemene informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.