Stadskantoor

Culemborg heeft sluitende begroting in 2024 en 2025

05 oktober 2023
- nieuws

Het college van B&W stuurt vandaag de concept begroting 2024 – 2027 naar de gemeenteraad. Uit de cijfers blijkt dat de begroting de komende twee jaar gezond is.

Het college van B&W stuurt vandaag de concept begroting 2024 – 2027 naar de gemeenteraad. Uit de cijfers blijkt dat de begroting de komende twee jaar gezond is. Daarna dreigt er een financieel tekort. Dus gaat Culemborg nu al scherp prioriteren zonder onze ambities op te geven.

In 2024 en 2025 lukt het Culemborg om binnen de bestaande budgetten te blijven. En kan dus de maatregelen uitvoeren die belangrijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. Wethouder financiën Mischa Peters: “Het aantal woningzoekenden in Culemborg blijft groot. Dus ook in 2024 zetten we in om woningen te realiseren. Voor inwoners met een krappe beurs zorgen we voor bestaanszekerheid. Maar ook dat ze kunnen blijven deelnemen aan activiteiten die zo belangrijk voor ze zijn.

Ook is er in de begroting aandacht voor goed onderwijs in gezonde schoolgebouwen. Met betaalbare duurzaamheidsmaatregelen blijven we ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Verder  blijven we investeren in maatregelen om al onze buurten gezond en veilig te maken. En investeren we in een goed sociaal team zodat er voldoende goede zorg en begeleiding is op het moment dat iemand dat nodig heeft.”  

Net als in andere gemeenten dreigt er ook in Culemborg een tekort in 2026 en verder. De inkomsten die gemeenten van het rijk krijgen worden fors minder, terwijl er juist meer van gemeenten wordt verwacht. “Juist in financieel moeilijke tijden is het nodig dat we ons blijven richten op wat echt belangrijk is voor onze inwoners en ondernemers. De keuzes die we nu maken zetten de toon voor de stad die we in de toekomst willen zijn. Dus moeten we scherp prioriteren zonder onze ambities op te geven”, benadrukt Mischa Peters.

Met deze begroting laat het college zien dat Culemborg de komende twee jaren financieel gezond blijft. Voor de jaren daarna voorziet het college tekorten. Daarom gaat het college samen met de gemeenteraad en de Culemborgse samenleving in de komende tijd kijken welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Op 26 oktober 2023 bespreekt de raadscommissie de programmabegroting 2024 - 2027. Het is de bedoeling om op 9 november 2023 de programmabegroting vast te stellen.