Culemborg Gezond en Actief

Samen met partners en inwoners werken we aan een plan voor een ‘gezond en actief Culemborg’. We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Culemborg gezond, actief en gelukkig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen aan sport en culturele evenementen. Ongeacht je achtergrond of de grootte van je portemonnee. Meedoen is niet alleen leuk, maar ook goed voor sociale verbindingen, gezondheid en welzijn.

Plan voor sport, bewegen en gezondheid

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt budget beschikbaar voor het bevorderen van sport, bewegen, cultuurparticipatie en gezond leven. Om het geld voor deze regeling te ontvangen moeten we een plan van aanpak schrijven. In dit plan moeten we de samenhang tussen preventie, sport en een gezond en actief leven beschrijven. En maken we duidelijke en realistische afspraken met elkaar.

We nemen bestaande ambities en doelen als uitgangspunt en zoeken uit wat nu echt nodig is om de komende jaren het verschil te maken. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor het maken van slimme verbindingen. We willen verkennen waar kansen en mogelijkheden liggen om elkaar te versterken in het kader van gezond en actief leven.

Het proces

Op 13 maart 2023 was de aftrap om samen met de partners de grote lijnen uit te zetten voor het plan, Mura ondersteunt de gemeente. Het volledige proces van idee tot plan is te volgen op Platform Culemborg

Meer informatie

Het startdocument geeft inzicht in de verschillende akkoorden die de rijksoverheid heeft afgesloten met landelijke overlegpartners in de zorg-sport-welzijn en met de gemeentelijke overheid. Daaraan toegevoegd zijn ook de beleidsplannen van de Gemeente Culemborg inzichtelijk met de vastgestelde afspraken met de lokale overlegpartners.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg