Culemborg geeft lokale onderzoeksjournalistiek impuls

18 Feb 2021
Om de kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening te stimuleren, verleent de gemeente Culemborg aan Stichting Culemborg Nieuws subsidie voor een bijzonder project. Met hulp van deze subsidie zet Stichting Culemborg Nieuws de komende tijd in én met de stad een journalistieke samenwerking op.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Zowel in de stad als regionaal beschikken we over voldoende media die zich ervan bewust zijn dat journalistiek een belangrijk onderdeel is van onze democratie. Tegelijk zien we ook dat die journalistiek onder druk staat. Omdat tijd, middelen en mensen niet altijd voor handen zijn om de diepte in te gaan. Daarvoor geeft dit project de ruimte.” Het plan van Stichting Culemborg Nieuws is om een redactieraad samen te stellen die bestaat uit Culemborgers.

Op zoek naar onderwerpen

Erik de Rijk, voorzitter van de Stichting Culemborg Nieuws: “Deze raad gaat onafhankelijk op zoek naar onderwerpen die in de Culemborgse samenleving of gemeentepolitiek spelen én om nader onderzoek vragen. Aan een aantal onderwerpen koppelen we een journalist die verdiepend onderzoek uitvoert.”

Deze vorm van onderzoeksjournalistiek leidt vervolgens tot publicatie in lokale, regionale of landelijke media. Bovendien zorgt de stichting ervoor dat Culemborgers gratis toegang krijgen tot de publicaties.

Effect

De aandacht voor het stimuleren van de kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening is een nadrukkelijke doelstelling van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dit vastgelegd in het raadsprogramma. Dit project geeft hieraan invulling. Met het project hoopt het college aan de kwaliteit een impuls te geven. Van Grootheest: “Ik denk dat een neveneffect ook is dat onderwerpen of dilemma’s bespreekbaar worden gemaakt. Omdat de diepte in gegaan kan worden, waardoor meerdere perspectieven worden belicht. Dat helpt mensen bij het zelf vormen van hun mening.”

Vernieuwend

Zowel het college als de stichting beschouwt dit project als experiment. Van Grootheest: “Er zijn nog maar weinig gemeenten die hiermee ervaring hebben. Ik ben er dan ook trots op dat de gemeenteraad dit doel heeft gesteld en dat Stichting Culemborg Nieuws dit vernieuwende initiatief voor onze stad neemt.” Bang dat er door het onderzoekswerk van journalisten misschien lastige vragen boven water komen is de burgemeester niet. “Ook lastige vragen zijn er om beantwoord te worden. Die verantwoordelijkheid richting de samenleving hebben wij als gemeente altijd.” De gemeente stelt voor uitvoering van dit project aan de Stichting Culemborg Nieuws gedurende een jaar een bedrag van 10.000 euro beschikbaar. Daarna bekijken de gemeente en de stichting samen of dit experiment een vervolg krijgt.

Meer weten

Nieuwsgierig hoe dit initiatief in elkaar steekt? Interesse in de redactieraad of heeft u een tip voor de redactie? Kijk voor meer informatie op www.culemborgnieuws.nu.