Culemborg aardgasvrij: eerst warmteverbruik verminderen en isoleren

12 okt 2021
""
De gemeente wil de komende jaren nadrukkelijk inzetten op het verminderen van het aardgasverbruik. Voornamelijk door het isoleren van huizen en bedrijven te gaan stimuleren. Dit en hoe we in de toekomst aardgasvrij kunnen worden staat in de ontwerp Transitievisie Warmte Culemborg die vanaf 12 oktober ter inzage ligt.

Wethouder Joost Reus: ‘We starten met het besparen van warmteverbruik. Iedereen kan daar nu al mee beginnen door bijvoorbeeld je woning of bedrijfspand te isoleren of de CV-ketel slimmer af te stellen. Voordat we echt van het aardgas af gaan wilt het college dat er betaalbare maar ook haalbare alternatieven voor woningen en bedrijven zijn’.  

Klimaatakkoord

In het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte opstellen en deze elke vijf jaar aan te passen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. In de visie staat hoe we ons gaan voorbereiden om van het aardgas af te gaan. De gemeente Culemborg heeft een ontwerp Transitievisie Warmte opgesteld waarin een eerste schets staat hoe heel Culemborg van het aardgas af kan gaan.

Uitgangspunten ontwerp Transitievisie Warmte

De gemeente heeft de afgelopen maanden ter voorbereiding op het ontwikkelen van de visie gesproken met de woningcorporatie KleurrijkWonen en netbeheerder Liander. Voor elke buurt in Culemborg is een groot aantal kenmerken in kaart gebracht. Op basis daarvan is per buurt gekeken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst van het aardgas af te gaan. Dat verschilt per buurt. Dit is onder meer afhankelijk van de woningdichtheid in een buurt en het bouwjaar van de huizen. Er is voor heel Culemborg niet  één oplossing. De binnenstad vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld Parijsch. Woningen in het buitengebied zullen individuele maatregelen moeten treffen terwijl er in sommige buurten collectieve oplossingen mogelijk zijn zoals een warmtenet.

Reageren op ontwerp Transitievisie Warmte

De ontwerp Transitievisie Warmte ligt vanaf 12 oktober voor een periode van zes weken ter inzage. Het college van B&W beoordeelt de reacties en past de ontwerp Transitievisie Warmte mogelijk aan. Daarna gaat het voor een definitief besluit naar de gemeenteraad. Wilt u reageren op de visie?  Stuur een mail naar info@culemborg.nl met als onderwerp reactie ontwerp Transitievisie Warmte.

Informatieavond 1 november 2021

Op 1 november organiseert de gemeente een digitale informatieavond over de Transitievisie Warmte. Wilt u deze avond bijwonen? Stuur een mail aan info@culemborg.nl met als onderwerp ‘aanmelding informatieavond Transitievisie Warmte’. U ontvangt in de week voor 1 november de inloglink voor de bijeenkomst.

Vervolg

Als vervolg op de Transitievisie Warmte wordt per buurt een buurtuitvoeringsplan opgesteld. Dit gaat de gemeente samen met de bewoners en de ondernemers doen.

Meer weten over de Transitievisie warmte en de uitwerking per wijk? Kijk op www.culemborg.nl/transitievisie-warmte. Binnenkort staat hier ook een samenvatting van de ontwerp Transitievisie Warmte Culemborg.

Wil je meer weten over wat je zelf nu al kunt doen om aardgas te besparen? Kijk dan op Energieloket Rivierenland of Energiek Culemborg. Wil je met je buren al aan de slag om energie te besparen? Bekijk dan Project Minder van Vrijstad.