Culemborg aardgasvrij

In het hele land stappen we over op een andere manier van koken en verwarmen. We gaan allemaal van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte staat hoe we deze overstap gaan maken. Hoe bewoners van een wijk of buurt dat het beste kunnen doen, hoe snel het moet gaan en welke wijk als eerste van het aardgas afgaat.

Wat staat er in de Transitievisie

In de Transitievisie Warmteexterne-link-icoon schetsen we hoe Culemborg van het aardgas denkt af te gaan. De visie is een eerste stap in een langdurig en veelomvattend proces waarin we samen móeten optrekken. We zijn al langer met netbeheerder Liander, woningcorporatie KleurrijkWonen en energiecoöperatie Vrijstad Energie in gesprek hierover.

Het is een proces mét bewoners. Want zij zijn immers mede-deskundigen, zij kennen hun eigen buurt het beste, weten wat er speelt en wat er beter kan. Bovendien zullen we soms bij hen ‘achter de voordeur komen’. Een nadrukkelijk uitgangspunt is ook dat de transitie niet tot grotere sociale ongelijkheid mag gaan leiden. De transitie moet voor iedereen betaalbaar blijven

Wijkaanpak

Er is niet één alternatieve warmteoplossing voor de hele gemeente. Elke wijk heeft eigen kenmerken, voor elke wijk moet apart worden gekeken naar wat de meest geschikte oplossing is. Daarvoor maken we een heel uitgebreide afweging met veel technische factoren. Maar het is niet alleen een technisch vraagstuk. Ook de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van een nieuwe warmtevoorziening zijn natuurlijk van groot belang.

De precieze aanpak van een wijk zal worden vastgelegd in een wijkuitvoeringsplan. Zo’n plan moet klaar zijn uiterlijk acht jaar vóór de datum waarop het aardgas wordt afgesloten.

Wat doen we nu

Op dit moment is de beste oplossing het verminderen van de vraag naar warmte door te besparen en door te gaan isoleren. Hier kunnen we nu al mee beginnen. Isoleren is altijd zinvol, óók als er in een wijk een warmtenet wordt aangelegd. Bovendien levert isoleren een beter wooncomfort op. En het is meestal een investering die zich terugverdient. Maar besparen kan ook door bijvoorbeeld het installeren van een hybride warmtepomp wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is. Door op zo’n moment te investeren benutten we een zogenaamd ‘natuurlijke moment’. Een verhuizing of een verbouwing kunnen dat ook zijn. We nemen dan ‘geen-spijt-maatregelen’. Dat zijn isolatiemaatregelen die nu al kunnen worden getroffen en waarvan we zeker weten dat ze later geen weggegooid geld zijn.

We beseffen dat isolatie nog een grote uitdaging is voor de vele woningeigenaren. Daarom maken we samen met andere gemeenten het Energieloket mogelijk. Het Energieloket gaat voor bewoners een belangrijke rol spelen bij de omschakeling. Hier kunnen woningeigenaren onafhankelijk betrouwbaar advies krijgen over energie besparen, isolatiemaatregelen en subsidiemogelijkheden en collectieve inkoopacties.