Culemborg aardgasvrij

In het hele land stappen we over op een andere manier van koken en verwarmen. Ook in Culemborg. We gaan allemaal van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte komt te staan hoe we deze overstap gaan maken. Hoe bewoners van een wijk of buurt dat het beste kunnen doen, hoe snel het moet gaan en welke wijk als eerste van het aardgas afgaat. Dit document geeft een advies, een houvast in de transitie. Maar niets staat nog vast.

Ter inzage

De ontwerpTransitievisie Warmte ligt vanaf 12 oktober zes weken ter inzage.
Wilt u reageren? Stuur een mail naar info@culemborg.nl met als onderwerp: reactie ontwerp Transitievisie Warmte. Dit kan tot en met 23 november 2021. Uw reactie wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie.


Samen

Als de Transitievisie Warmte klaar is, gaan we kijken hoe we het buurt voor buurt, wijk voor wijk kunnen oppakken. Daarvoor maken we zogenoemde buurtenergieplannen. We maken deze visie en de plannen natuurlijk samen met inwoners, zoals eigenaren van huizen, huurders en ondernemers. Maar ook met partijen als woningcorporatie KleurrijkWonen en netbeheerder Liander.

Proces

We hebben gegevens verzameld over welke soort huizen er in een buurt staan. Is het een rijtjes- of hoekhuis, wat is het bouwjaar, welke energielabel hangt er aan? En nog veel meer. Deze gegevens zijn per wijk opgenomen in wijkprofielen. Onderaan deze pagina vindt u de wijkprofielen.

Hoe de huizen per wijk het beste geïsoleerd en verwarmd kunnen worden, staat in het document Verkenning duurzame warmte-opties. Zie onderaan. Vanaf pagina 14 staan de analyses per buurt. Op basis van deze gegevens wordt een ontwerp Transitievisie Warmte geschreven.

Energietransitie

In 2040 willen we energieneutraal zijn. Dit betekent dat ons energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Hiervoor is in 2020 het programma energietransitie gemaakt. Hier staat in hoe we dat gaan doen. De drie programmalijnen zijn:      

  • Energiebesparing
  • Duurzame opwekking
  • Warmtetransitie

Wilt u zelf aan de slag met energiebesparing en duurzame opwekking. Ga dan naar energiekculemborg.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u aardgasvrij kunt wonen? Kijk dan op de website van milieu centraal en de Rijksoverheid.

Documenten