Culemborg aangesloten bij Alliantie Kinderarmoede Nederland

22 mei 2019
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s. Armoede belemmert hen in hun (talent)ontwikkeling. In Culemborg willen we armoede onder kinderen daarom uitbannen. Daarom heeft de gemeente Culemborg zich samen met 10 partners aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland. Maandagavond vond tijdens het stadsgesprek over rondkomen de ondertekening plaats.

2030

Door die ondertekening scharen alle partijen zich achter twee stevige doelstellingen. In 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede. En zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. Wethouder Collin Stolwijk: “We hebben dus nog wat te doen met elkaar. Als je denkt aan het herkennen van armoede bijvoorbeeld. Of het durven praten over leven in armoede.” Het is belangrijk dat professionals die contact hebben met kinderen, jongeren en ouders goed met elkaar samenwerken. Stolwijk: “Door stadsgesprekken zoals afgelopen maandag denk ik dat we op de goede weg zitten. We zijn in Culemborg in staat om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken. Samen pakken we kinderarmoede aan. Daarvan ben ik overtuigd.”

Culemborgse aanpak

In Culemborg bestaat een aantal voorzieningen waarvan kinderen en hun ouders gratis gebruik kunnen maken. Zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Dit fonds betaalt de contributie voor bijvoorbeeld een sportclub. Of muziekles voor kinderen en jongeren waar thuis te weinig geld is. Of Stichting Leergeld Westbetuwe. Daar kunnen ouders terecht als zij bijvoorbeeld geen schoolreisje kunnen betalen. En de Brede School Culemborg. Daarin werken veel partners uit de stad samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn. Door lessen binnen en buiten schooltijd te verzorgen. Alle kinderen die op een basisschool in Culemborg zitten mogen meedoen. Ook voor ouders is er een programma. Stolwijk: “Prachtige voorzieningen. Waarbij we nog meer aandacht moeten besteden aan de bekendheid ervan. Mensen moeten weten dat dit bestaat en dat deze voorzieningen er voor hen zijn.”  

Ondertekende belofte Alliantie Kinderarmoede
Auteur: 
Gemeente Culemborg
Licentie: 
Copyright

Deze partijen ondertekenden de belofte van de Alliantie Kinderarmoede Nederland op 20 mei in Culemborg: Stichting Hulpgroep Laag Inkomen, Stichting Leergeld Westbetuwe, Stichting Re-Ma, Stichting SchuldHulpMaatje, Stichting Voedselgroep Culemborg, Sociaal wijkteam Culemborg, Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland, ElkWelzijn, Formulierenbrigade, Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Culemborg. Meedoen? Neem contact op met Suzanne Hardeman van de gemeente Culemborg: s.hardeman@culemborg.nl.