Culemboog-agenda

Artikel 1 uit onze Grondwet is helder: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.” Wij nemen dit artikel heel serieus. Wij zijn een inclusieve stad. Een stad waar iedereen welkom is. Waar iedereen zich sociaal geaccepteerd en veilig voelt. Waar alle inwoners meedoen aan de samenleving. Waar je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Een ideaal beeld. Waarbij we weten dat LHBTI’ers (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgender- en Intersekse personen) dit in Culemborg helaas niet altijd zo ervaren. Daarom hebben we met inwoners nagedacht over hoe we dit met elkaar kunnen verbeteren. De Culemboog-agenda bestaat uit vijf speerpunten. Onder elk speerpunt hangen acties.  We geven daarbij aan of de gemeente aan zet is of dat we (ook) een beroep doen op maatschappelijke partners en/of inwoners.