Crisisnoodopvang

Het pand aan de Bellweg 2 wordt tot juli 2022 als crisisnoodopvang ingezet voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum van Ter Apel. Daarna wordt het een doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Vragen en antwoorden over de crisisnoodopvang

Het COA heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed plekken beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, onder andere ook om het aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Vanuit humanitair oogpunt is de gemeente Culemborg bereid om hieraan medewerking te verlenen.

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
  • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voor meer informatie zie ook www.coa.nl

De afspraak die de gemeente Culemborg heeft met de veiligheidsregio is dat de Bellweg als doorstroomlocatie voor Oekraïners 6 maanden is. De afspraak die het veiligheidsberaad met de minister heeft gemaakt is dat gemeenten voor twee weken Ter Apel ontlasten.

De Bellweg bevindt zich op het industrieterrein. Ondernemers uitkijkend op de locatie zijn mondeling geïnformeerd. De inwoners zijn via de standaard kanalen zoals de lokale krant, onze website en social media geïnformeerd. Op 9 juni is er een informatieavond voor de ondernemers georganiseerd.

Het COA is in het hele land op zoek naar opvanglocaties voor asielzoekers. Hierover wordt met verschillende gemeenten gesproken. Het pand aan de Bellweg in Culemborg is één van die gebouwen. In overleg met en na toestemming van de gemeente en de Veiligheids Regio Gelderland-Zuid is besloten dit gebouw gereed te maken voor de twee weken opvang van asielzoekers. De gemeente heeft veel panden bekeken en gesprekken gevoerd met makelaars en pandeigenaren. 

Net als op alle andere locaties van het COA is ook hier 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiliging aanwezig. Het COA besteedt de beveiliging uit aan Trigion. Daarnaast is er regelmatig contact met de wijkagent en wordt er een locatiemanager aangesteld.

De opvang bestaat uit een grote ruimte met stappelbedden en schotten om de bedden heen voor minimale privacy. Er zijn gemeenschappelijke ruimten met verschillende functies. En mobiele douches en toiletten geplaatst.

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaande volwassenen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. Minderjarige kinderen worden niet geplaatst. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Culemborg zal komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Begrijpelijkerwijs is de instroom van asielzoekers in Nederland leidend.
 

Vooralsnog gaat het om 150 vluchtelingen die worden opgevangen.

Donderdag 16 juni worden de eerste eerste vluchtelingen verwacht.

De aanwezige vluchtelingen zijn geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de geldigheid van documenten. De mensen ondergaan een coronatest, een tbc-controle en krijgen een medische intake. Ze krijgen allemaal een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden.

Nee, we gunnen onze vluchtelingen hun privacy. Binnenkort is er een filmpje beschikbaar waardoor u een indruk krijgt van hoe het pand nu is ingericht.  

We zijn in overleg met ElkWelzijn en VluchtelingenWerk over de inzet en coördinatie van vrijwilligers. Met Bartje gaan we in gesprek over spullen voor de opvanglocatie. Eventuele spullen kun je brengen bij Bartje, de kringloopwinkel aan de Meerlaan 25.