Crisisnoodopvang

De crisisnoodopvang is sinds 1 juli 2023 gesloten. Vanwege humanitaire redenen ving de gemeente Culemborg vluchtelingen op in een crisisnoodopvang aan de Bellweg. Hiermee ondersteunden wij het Rijk. De opvang van vluchtelingen is een taak van de rijksoverheid, maar die vraagt gemeenten om te helpen. Vanwege humanitaire redenen ving de gemeente Culemborg vluchtelingen op in een crisisnoodopvang aan de Bellweg. Hiermee ondersteunden wij het Rijk door de vluchtelingen een tijdelijk thuis te bieden. Vanuit Culemborg stroomden zij door naar een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Crisisnoodopvang is tijdelijk en betekent sobere opvang. De opvang startte op 18 juli en zou duren tot 1 oktober, maar werd verlengd tot medio januari.

Vragen en antwoorden over de crisisnoodopvang

Het Rijk deed opnieuw een dringend beroep op gemeenten om langer en meer crisisnoodopvangplekken beschikbaar te stellen. Culemborg valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en samen met de andere gemeenten uit deze regio gaven we gehoor aan deze oproep. Dit betekent dat ook na 1 januari er vluchtelingen in de crisisnoodopvang aan de Bellweg verbleven. Vrijwilligers van ElkWelzijn zetten zich dagelijks in om de mensen te begeleiden. Er waren tolken aanwezig en het COA verzorgde de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen langer verbleven dan verwacht, werden de dagactiviteiten uitgebreid. We hebben de mogelijkheid onderzocht om onderwijs aan de kinderen te bieden. Indien nodig hielp de gemeente bij het beschikbaar stellen van extra plekken. Met aanpassingen konden wij meer dan de bestaande 160 plekken bieden. Deze plekken werden zo nodig in fases uitgebreid tot een maximum van 200.

De opvang vluchtelingen is eigenlijk een taak van het Rijk en wordt uitgevoerd door het COA. Op dit moment kan het COA het aantal vluchtelingen niet aan. Het rijk heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd. We vinden het belangrijk hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Het gaat om crisisnoodopvang, dat wil zeggen tijdelijke opvang van mensen, omdat zij ergens anders niet terecht kunnen. De locatie is tijdelijk in gebruik als opvanglocatie.

Het gaat om mensen die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het COA. De centra zitten overvol, omdat er voor asielzoekers met een verblijfsvergunning onvoldoende woningen zijn. Daardoor blijven zij langer in de opvangcentra en is er onvoldoende plek voor nieuwe mensen.

Momenteel vangen we 160 vluchtelingen op. We kunnen dit aantal opschalen naar een maximum van 200 mensen.

Crisisnoodopvang is bedoeld voor korte opvang. Hierna stromen ze waar het kan door naar asielzoekerscentra waar ze voor langere tijd kunnen blijven.

De crisisnoodopvang aan de Bellweg was in eerste instantie bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. Voor deze vluchtelingen is er momenteel in Culemborg geen crisisnoodopvang nodig.

De Bellweg is een locatie die voldoet aan de eisen van kortdurende opvang. Het pand was voorheen in gebruik als vaccinatielocatie van de GGD en kwam half juni vrij.

De Bellweg maakt deel uit van het bedrijventerrein de Pavijen. De ondernemers zijn op de hoogte van de opvang en blijven wij informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Er is een kantine en recreatieruimte, buiten is een deel van de parkeerplaats ingeruimd om te verblijven. Vrijwilligers bieden activiteiten aan zoals sport en spel.

Ja. Op de locatie is een locatiemanager. Vrijwilligers van ElkWelzijn helpen mensen op weg in hun tijdelijk verblijf en bieden activiteiten aan zoals sport en spel.. Er is medische hulp aanwezig.

Net als op alle andere locaties van het COA is ook hier 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiliging aanwezig. Daarnaast is er regelmatig contact met de wijkagent en is er een locatiemanager aangesteld.

Wilt u helpen als vrijwilliger? Neem contact op met ElkWelzijn en VluchtelingenWerk.

Stuur een e-mail met uw vraag naar hulpvluchtelingen@culemborg.nl

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg