Coronawet en maatregelen

Nederland blijft tot en met 15 maart in ieder geval in lockdown. Alleen zijn er heel voorzichtig een paar versoepelingen mogelijk.

Maatregelen die tijdens de lockdown gelden

Hieronder vindt u een samenvatting. Bekijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. 

Avondklok

In heel Nederland geldt een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Bekijk alle informatie over de avondklok op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/avondklok.  U vindt daar alle regels hierover op een rij. Ook kunt u daar terecht voor het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en voor de 'Werkgeversverklaring avondklok'. Heeft u een 'Eigen verklaring avondklok' nodig, maar beschikt u niet over een printer? Dan kunt er eentje afhalen aan de balie van het stadskantoor. 

Onderwijs en kinderopvang

  • Basisscholen en kinderopvanglocaties zijn geopend.
  • De buitenschoolse opvang (bso) is gesloten.
  • Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. 

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren is verplicht. En er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden. De verruiming geldt per 3 maart ook voor rij-instructeurs. 

Buiten sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. 

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. 
De mogelijkheid voor afhaal/click&collect is voor niet-essentiele winkels ook toegestaan. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel.
Bij dit alles blijven de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Horeca en vermaak

Musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht.

Blijf thuis

Blijf thuis. We weten dat dat een effectieve manier is om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.

Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Daarnaast adviseert het kabinet om thuis per dag niet meer dan 1 gast vanaf 13 jaar te ontvangen. Voor buiten geldt de groepsgrootte van maximaal 2 personen of 1 huishouden. Reis niet en boek geen reizen naar het buitenland tot en met 31 maart. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 26 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Basisregels
De basisregels veranderen niet:

  • Houd 1,5 meter afstand. Ook bij bezoek thuis.
  • Was vaak uw handen. Zeker als u ergens binnenkomt of voordat u gaat eten. 
  • Klachten? Blijf in thuisquarantaine, ontvang geen bezoek en laat jezelf testen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis. 

Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Coronawet

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en daarbij horende ministeriële regelingen. Meer informatie over deze regelingen en de coronawet leest u op de website van de Rijksoverheid.

Bevoegdheid van de burgemeester om ontheffing te verlenen

De Tijdelijke Coronawet kan ruimte geven voor lokaal maatwerk in de bestrijding van het coronavirus. Dat is, gelet op de gedeeltelijke lockdown waarin we nu zitten, nu nog niet van toepassing. Wel geeft de Tijdelijke Coronawet op dit moment aan de burgemeester van Culemborg de bevoegdheid om in bepaalde – uitzonderlijke - gevallen een ontheffing te verlenen. Dit gaat alleen om concrete situaties op het gebied van groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen waarbij bijzondere omstandigheden een rol spelen. De minister geeft in een toelichting op de wet aan dat u hierbij kunt denken aan bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, herdenkingen en jubilea. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing om meer personen toe te mogen laten bij zo’n soort gelegenheid, dan dat de Tijdelijke Coronawet voorschrijft. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. Een burgemeester beslist over zo’n ontheffing niet op eigen houtje. De ontheffing moet onderbouwd worden met een positief advies van de GGD. En ook vindt binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid afstemming plaats. Bij de beoordeling van de ontheffingsaanvraag wordt de concrete bijzondere situatie afgewogen tegen het belang van het bestrijden van het virus.

Wilt u een Ontheffing Tijdelijke Coronawet aanvragen? Dat kan op deze pagina. 

 

Eerdere noodverordeningen 

Voor de gemeente Culemborg stelde de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sinds maart 2020 een noodverordening op. Nu de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 er is, komt dit te vervallen. De eerdere noodverordeningen zijn te vinden op www.crisisglz.nl/noodverordening. Bij de handhaving van de maatregelen tegen covid-19 gebruiken de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de werkinstructie die ook op die website te vinden is.