Controle op woon- en leefsituaties arbeidsmigranten

14 februari 2024
- nieuws

De eerste integrale controle van dit jaar vond op 12 februari plaats op locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn of vermoedens zijn van illegale huisvesting. Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd, zoals illegale bewoning en brandonveilige situaties. Deze controle is onderdeel van onze bredere veiligheidsaanpak om onze stad voor iedereen veilig te maken en te houden.

Een groot deel van de arbeidsmigranten verkeert in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn werkgever of het uitzendbureau. Inkomen, huisvesting vervoer en andere zaken worden vaak via hen geregeld. Als een ondernemer de woon- en leefsituatie voor arbeidsmigranten niet op orde heeft, wordt hij in de gelegenheid gesteld om deze te herstellen. Als de overtreding niet wordt hersteld, wordt er een boete opgelegd.

Wat is er aangetroffen?

We hebben onder andere met de Nederlandse Arbeidsinspectie, Politie en Omgevingsdienst Rivierenland gekeken of de (brand)veiligheid op de woonlocaties in orde is. Ook is er gekeken of arbeidsmigranten officieel staan ingeschreven en of de locatie waar ze gehuisvest zijn, bewoond mag worden. We willen arbeidsuitbuiting tegengaan en tegelijkertijd eventuele overlast van deze groep beperken. Opvallend was dat er bijna bij elk pand mensen wonen die niet bij de gemeente ingeschreven staan. Een aantal krijgen een te laag salaris en betalen te veel huur. Ook waren er in veel woningen geen brandmelders aanwezig.

Op orde brengen

Er zijn ongeveer 20 arbeidsmigranten gesproken en ongeveer de helft daarvan heeft een slechte woon- en leefsituatie. Niet ingeschreven arbeidsmigranten die langer dan drie maanden in Nederland zijn, werden gevraagd zich alsnog zo snel mogelijk in te schrijven. Werkgevers die een uitzendbureau met verkeerde intenties inschakelen, worden op de hoogte gebracht van de barre leefomstandigheden van hun arbeidsmigranten. 

Burgemeester Gerdo van Grootheest: "Ik ben geschrokken van de resultaten van deze integrale controle. Ik veroordeel elke vorm van uitbuiting en misbruik van arbeidskrachten. Iedereen heeft recht op een eerlijk loon, fatsoenlijke huisvesting en respectvolle behandeling. Als gemeente zullen we ons inzetten om ook deze vorm van uitbuiting zoveel mogelijk tegen te gaan. Veiligheid gaat ons allemaal aan en ik geloof hierbij in de kracht van samenwerken. Alleen met elkaar creëren we een gemeenschap die gebaseerd is op waardigheid, gelijkheid en respect voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond."

Melden

We roepen iedereen op die informatie heeft over mogelijke gevallen van uitbuiting te melden bij de autoriteiten. Neem contact op met de politie via 0900-8844, bel 112 in noodgevallen, of geef anoniem informatie door via Meld Misdaad Anoniemexterne-link-icoon of bel 0800-7000.